DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Teicneolaíocht na Faisnéise
Module Code FN135
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Caoimhe NicLochlainn
Semester 2: Caoimhe NicLochlainn
Autumn: Ciaran Mac An Bhaird
Module TeachersCiaran Mac An Bhaird
Gearoidin Ui Laighleis
Caoimhe NicLochlainn
Padraig O Cathain
NFQ level 8 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Tabharfaidh na mic léinn faoi mheasúnacht cosúil leis an gceann a rithfidh le linn an tseimeastair
Description

Is é an bhunaidhm atá leis an modúl seo ná eolas agus scileanna a thabhairt do mhic léinn ar úsáid theicneolaíocht na faisnéise agus acmhainní eolais i gcomhthéacs proifisiúnta. Baintear leas as cur chuige réiteach ceisteanna agus fadhbanna ionas go mbeidh an mac léinn in ann tabhairt faoin modúil seo i gcomhthéacs proifisiúnta. Bíonn ról gníomhach ag an mac léinn sa chúrsa seo agus chuige sin ní miste don mhac léinn freastal rialta a dhéanamh ar léachtaí agus ar sheimineáir an mhodúil.

Learning Outcomes

1. Úsáid a bhaint as bogearraí coitianta oifige san ionad gnó ar nós Microsoft Excel, Word agus Powerpoint
2. Doiciméid a chruthú, a dhearadh, a eagrú, a athrú agus a léiriú leis na bogearraí seo.
3. Saincheisteanna a bhaineann le feidhmiú agus bainistiú eolais a aithint agus a mheá san ionad oibre
4. Cur síos a dhéanamh ar na modhanna a úsáidtear le heolas a ionramháil le córas eolais
5. Cur chuige réiteach fadhbanna a chur i bhfeidhm le riachtanais theicneolaíocht na faisnéise atá ag comhlacht a aithint agus a shonrú
6. Measúnú a dhéanamh ar réitigh theicneolaíocht na faisnéise do shaincheisteanna gnóWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Laboratory12Saotharlann
Lecture12Léacht
Independent Study77Foghlaim Neamhspleách
Assignment Completion24Ullmhúchán don mheasúnacht
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Comhthéacs agus Stair
Bunús stairiúil agus comhthéacs nua-aimseartha theicneolaíocht na faisnéise do leabharlanna.

Bogearraí
Pacáistí caighdeánacha bogearraí: Powerpoint, Word, Rphost, Bunachar na leabharlainne

Cásanna Stáidéir
Cásanna a léiríonn úsáid na mbogearraí san ionad gnó

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
Oral ExaminationCur i láthair ranga le ceist theicneolaíocht an eolais a fhiosrú20%Week 8
PortfolioFilteán Tionscadail80%Sem 1 End
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Atkinson, P.: 2005, Beyond Bulletpoints, Microsoft Press,
  • Carol V. Brown, Daniel W. DeHayes, Jeffrey A. Hoffer, Wainright E. Martin, William C. Perkins: 2008, Managing Information Technology, An t-eagrán is déanaí, Prentice Hall, 0131789546
  • Rainer, R., Turban, R. & Potter, R.: 2007, Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business, An t-eagrán is déanaí, Wiley,
Other Resources

None
Programme or List of Programmes
GGBA Gnó agus Gaeilge
Date of Last Revision31-JAN-12
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement