DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Margaíocht
Module Code FN143
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Emer Ni Bhradaigh
Semester 2: Emer Ni Bhradaigh
Autumn: Emer Ni Bhradaigh
Module TeachersEmer Ni Bhradaigh
NFQ level 8 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Scrúdú agus/nó cás staidéar a athdhéanamh de réir mar is gá
Description

Is é aidhm an mhodúil seo ná deis a thabhairt do mhic léinn foghlaim faoi na príomhchoincheapa margaíochta agus conas iad a chur i bhfeidhm i gcásanna ar leith. Beidh ar mhic léinn freastal ar léachtaí, páirt a ghlacadh i seimineáir agus obair ghrúpa a dhéanamh go rialta. Beidh ar mhic léinn réamhobair a dhéanamh mar ullmhúchán do na léachtaí agus na seimineáir. Beidh ar mhic léinn taighde a dhéanamh lasmuigh den ollscoil mar gheall ar na cleachtais mhargaíochta a úsáideann comhlachtaí i siopaí, sna meáin chumarsáide agus i spásanna poiblí. Beifear ag súil leis go bhforbróidh mic léinn an fios, na scileanna agus an dearcadh pearsanta cuí a chabhróidh leo anailís a dhéanamh ar ról na margaíochta sa tsochaí agus na himpleachtaí a bhaineann le cinntí margaíochta don chomhlacht agus don chustaiméir.

Learning Outcomes

1. Forbairt na margaíochta agus modhanna margaíochta san eagras comhaimseartha a mhíniú agus a mheas.
2. Anailís agus measúnú a dhéanamh ar shaincheisteanna margaíochta.
3. Anailís a dhéanamh ar fheachtas margaíochta ag baint leasa as teoiricí margaíochta
4. Na saincheisteanna eiticiúla a bhaineann le margaíocht a aithint agus a phlé.
5. Eolas casta a chur i láthair do lucht éisteachta éagsúla, ó bhéal agus i scríbhinn ar bhealach feiliúnach soiléir sothuigthe.Workload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24Léacht
Assignment Completion31Ullmhúchán don mheasúnacht
Independent Study70Foghlaim neamhspleách
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Ról agus forbairt na margaíochta in eagras
An ról atá ag margaíocht in eagrais phríobháideacha agus in eagrais sheachbhrabúsacha a mheas

Teoiricí agus fealsúnacht na margaíochta
Príomhchoincheapa na margaíochta, iompar tomhaltóra agus ceannaitheora, cumarsáid mhargaíochta, straitéisí, anailís ar iomaitheoirí san áireamh

Taighde margaidh
Príomhuirlisí taighde - suirbhéanna, agallaimh, tástáil

Deighilt margaidh
An margadh a dheighilt de réir critéar déimeagrafach, iompair agus síceagrafach

Margaíocht dhigiteach
Teicneolaíocht chumarsáide agus faisnéise mar uirlis chomhaimseartha margaíochta

Straitéis mhargaíochta
Straitéisí agus dea-chleachtais margaíochta le buntáiste uathúil a chothú

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
AssignmentTionscadail bunaithe ar theoiricí na margaíochta100%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Jobber, David & John Fahy: 0, Foundations of Marketing, An eagrán is déanaí, McGraw Hill Higher Education, Maidenhead, 9780077121907
  • Rogan, Donal: 0, Marketing: an introduction for Irish students, An eagrán is déanaí, Gill and Macmilan, Dublin, 9780717142019
  • Domegan, Christine & Declan Fleming: 2007, Marketing Research in Ireland: theory and practice, 3rd, Gill and Macmillan, Dublin, 9780717142002
  • Adamson, Allen P: 2008, Brand Digital: simple ways top brands succeed in the digital world, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 9780230606043
  • Kotler, Philip & Nancy R. Lee: 2008, Social Marketing: influencing behaviours for good, 3rd, Sage Publications, Los Angeles, 9781412956475
  • Wymer, Walter, Patricia Knowles, Roger Gomes, Michael Jay Polonsky & Barry O'Mahoney: 2006, Nonprofit Marketing, Sage Publications, London, 9781412909235
Other Resources

None
Programme or List of Programmes
GGBA Gnó agus Gaeilge
Date of Last Revision07-JAN-10
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement