DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title AnScealaiochtThraidisiunta&anGearrsceal
Module Code FN154
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Eadaoin Ni Mhuircheartaigh
Semester 2: Eadaoin Ni Mhuircheartaigh
Autumn: Eadaoin Ni Mhuircheartaigh
Module TeachersDeirdre Nic Mhathuna
Eadaoin Ni Mhuircheartaigh
NFQ level 8 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Description

Is é aidhm an mhodúil seo ná eolas agus tuiscint an mhic léinn ar litríocht na Gaeilge a fhorbairt trí staidéar a dhéanamh ar dhá sheánra thábhachtacha, mar atá, an scéalaíocht thraidisiúnta agus an gearrscéal. Gheobhaidh an mac léinn léargas ar ábhar, ar nósanna agus ar fheidhmeanna na scéalaíochta traidisiúnta trí mhionscagadh a dhéanamh ar scéalta le scéalaí aitheanta - Bab Feiritéar ó Chorca Dhuibhne nó Micheál Breathnach ó Chonamara, mar shampla. Gheobhaidh an mac léinn léargas ar dhéantús na scéalta, ar phróiseas seachadta an traidisiúin bhéil agus ar mhianach na litríochta béil seo mar scáthán ar chultúr pobail. Pléifear an gaol idir an scéal traidisiúnta agus an gearrscéal a tháinig chun cinn san fhichiú haois. Déanfar mionstaidéar ar fhoirm an ghearrscéil agus ar fhorás an tseánra ó aimsir na hAthbheochana i leith. Déanfar iniúchadh ar mhórthéamaí i ngearrscéalta le mórscríbhneoirí ar leith agus breathnófar ar an athchóiriú a rinne TG4 ar na scéalta céanna le blianta beaga anuas. Forbrófar scileanna léitheoireachta, teanga agus anailíse an mhic léinn agus agus gheobhaidh sé/sí léargas tosaigh ar theoiricí an bhéaloidis agus na critice liteartha.

Learning Outcomes

1. saintréithe na scéalaíochta traidisiúnta agus an ghearrscéil a aithint ar shaothair ar leith agus beidh ar a c(h)umas iad seo a phlé.
2. sainiúlacht scéalaí ar leith a phlé (cúrsaí canúna, stíl inste, stór scéalta, seachadadh na scéalta) agus anailís a dhéanamh ar phríomhthréithe an ghearrscéil.
3. comparáid a dhéanamh idir gearrscéalta le húdair éagsúla ó thréimhsí difriúla agus téamaí gaolmhara a aithint agus a phlé.
4. ábhar agus feidhm scéalta ar leith a phlé agus comhthéacs sóisialta agus cultúrtha na saothar sin ó thraidisiún béil na Gaeilge a phlé.
5. buntuiscint ar theoiricí an bhéaloidis a léiriú agus téarmaíocht na critice liteartha a láimhseáil go tuisceanach.Workload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24Léachtaí
Independent Study48Léitheoireacht ar théacsanna lárnacha
Independent Study24Foghlaim neamhspleách
Independent Study29Ullmhúchán don mheasúnú
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Cur síos gonta
Iniúchadh ar scéalta traidisiúnta ar leith; comhthéacs na scéalaíochta traidisiúnta; feidhm chomhaimseartha na scéalta; seachadadh na scéalta; bailiú na scéalta; an toise idirnáisiúnta; an scéalaíocht thraidisiúnta mar ábhar inspioráide sa nualitríocht; forás an ghearrscéil mar sheánra liteartha san fhichiú haois; gnéithe d’fhoirm an ghearrscéil; mórthéamaí na scéalta; saothar cheannródaithe na hAthbheochana; saothar Liam Uí Fhlaithearta; scríbhneoirí comhaimseartha an ghearrscéil; athchóiriú don scáileán.

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
Essayn/a100%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Feiritéar, Bab [Bo Almqvist & Roibeard Ó Cathasaigh, eag.]: 2002, Ó Bhéal an Bhab - Cnuas-scéalta Bhab Feiritéar, Cló Iar-Chonnacht, Conamara,
  • Ó Flaithearta, Liam: 2004, Dúil, [1953], Sáirséal Ó Marcaigh, Baile Átha Cliath,
Other Resources

55373, 0, Dáilfear liosta téacsanna ag tús an mhodúil,
Programme or List of Programmes
BAJHBachelor of Arts (BAJH)
BAJIBachelor of Arts (BAJI)
SMPHSSSingle Module Programme (Hum Soc Sci)
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement