DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Gaeilge mar Bhunábhar
Module Code FN155
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Caoimhe NicLochlainn
Semester 2: Deirdre Nic Mhathuna
Autumn: Caoimhe NicLochlainn
Module TeachersDeirdre Nic Mhathuna
Sile Denvir
Caoimhe NicLochlainn
NFQ level 8 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
Coursework Only
Description

Is modúl é seo a dhíríonn ar fheidhm agus ar úsáid na Litríochta do Pháistí agus ar an leas is féidir a bhaint as na healaíona béil sa Ghaeilge. Tugtar léargas ar an Litríocht do Pháistí mar áis teagaisc i múineadh na Gaeilge, áis a fhorbraíonn scileanna léitheoireachta agus scileanna teanga na bpáistí scoile. Déanfar mionscrúdú ar riachtanais an lucht léitheoireachta, agus déanfar anailís ar na feidhmeanna oideachasúla a bhaineann le litríocht na n-óg. Déanfar iniúchadh ar mhodhanna inste na dtéacsanna éagsúla, ar luachanna aeistéitiúla na saothar, agus ar an idé-eolaíocht atá taobh thiar díobh. Díreofar, freisin, ar an scéalaíocht thraidisiúnta, ar rannta do pháistí, ar na hamhráin thraidisiúnta agus ar ábhar gaolmhar eile d’fhonn eolas a chur ar an réimse tábhachtach seo i dtraidisiún na Gaeilge agus na hÉireann. Pléifear an comhthéacs soch-chultúrtha as a n-eascraíonn ábhar atá oiriúnach do mhúineadh na Gaeilge sa bhunscoil.

Learning Outcomes

1. Tuiscint a léiriú ar an gcomhthéacs as a n-eascraíonn litríocht Ghaeilge na n-óg
2. Saintréithe na n-ealaíona béil a aithint ar scéalta, ar rannta, ar amhráin agus ar ghnéithe eile den traidisiún.
3. Anailís a dhéanamh ar an léargas a fhaightear ar shaol an pháiste in ealaíona béil na Gaeilge agus i litríocht chomhaimseartha do pháistí
4. Tuiscint a léiriú ar an leas a d’fhéadfaí a bhaint as an litríocht agus as na healaíona béil i múineadh na Gaeilge sa bhunscoil.
5. Bheith ábalta scileanna anailíse a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ar ábhar ón traidisiún béilWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture22Léachtaí
Independent Study52Foghlaim neamhspleách
Assignment Completion51Léitheoireacht ar théacsanna lárnacha agus ullmhúchán do na haistí
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Cur síos gonta
Iniúchadh ar chúlra, ar chomhthéacs, ar thréithe agus ar theicnící na hamhránaíochta traidisiúnta; mionscrúdú ar na hamhráin ghrá, na hamhráin oibre agus amhráin faoi bháid; iniúchadh ar na lúibíní mar chuid lárnach den traidisiún béil; cúlra & comhthéacs na scéalaíochta traidisiúnta; an óige sa scéalaíocht thraidisiúnta; scrúdú ar luachanna an phobail sa scéalaíocht; seachadadh an traidisiúin béil; mionléamh ar théacsanna éagsúla atá dírithe ar pháistí bunscoile, idir phictiúrleabhair, fhilíocht, úrscéalta agus aistriúcháin; mionscrúdú ar riachtanais an lucht léitheoireachta; anailís ar na feidhmeanna oideachasúla a bhaineann le litríocht na n-óg; iniúchadh ar mhodhanna inste na dtéacsanna éagsúla, ar luachanna aeistéitiúla na saothar, agus ar an idé-eolaíocht atá taobh thiar díobh.

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
Essayn/a50%n/a
Essayn/a50%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Almqvist, Bo & Ó Cathasaigh, Roibeard (eag.): 2002, Ó Bhéal an Bhab – Cnuas-scéalta Bhab Feiritéar, Cló Iar-Chonnachta, Indreabhán,
  • Ó hÉalaí, Pádraig: 1998, Céiliúradh an Bhlascaoid 2 – Tomás Ó Criomhthain 1855-1937, 'Eilimintí Traidisiúnta i Saol an Linbh ar an mBlascaod', An Sagart, An Daingean,
  • Ó Conghaile, Mícheál & Ó Tuairisc, Lochlainn: 2013, Leabhar Mór na nAmhrán, Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán,
  • Adams, Róisín, Dunne, Claire Marie & Nic Lochlainn, Caoimhe (eag.): 2014, Thar an Tairseach: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg, LeabhairCOMHAR, Baile Átha Cliath,
  • Nic Congáil, Ríona (eag.): 2012, Codladh Céad Bliain: Cnuasach Aistí ar Litríocht na nÓg, LeabhairCOMHAR, Baile Átha Cliath,
  • Nic Lochlainn, Caoimhe agus Nic Congáil, Ríona (eag.): 2013, Laethanta Gréine & Oícheanta Sí: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg, LeabhairCOMHAR, Baile Átha Cliath,
Other Resources

None
Programme or List of Programmes
BEDBachelor of Education
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement