DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title An Cúrsa Taighde
Module Code FN349A
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Deirdre Nic Mhathuna
Semester 2: Deirdre Nic Mhathuna
Autumn: Deirdre Nic Mhathuna
Module TeachersDeirdre Nic Mhathuna
NFQ level 8 Credit Rating 10
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
Coursework Only
Description

Is é cuspóir an mhodúil seo ná deis a thabhairt don mhac léinn eolas agus tuiscint dhomhain a fháil ar réimse ar leith de chuid na réimsí léinn a shaothraítear in Fiontar agus Scoil na Gaeilge faoi stiúir saineolaí sa réimse sin. Múinfear codanna den mhodúl i ngrúpaí beaga agus beifear ag súil leis go nglacfaidh an mac léinn páirt ghníomhach sa phlé ranga. Scríobhfaidh an mac léinn aiste nó a comhionann d'aschur acadúil bunaithe ar ábhar an mhodúil ina ndéanfaidh sé forbairt ar a chuid scileanna taighde, scríbhneoireachta agus anailíse. Is iad na cúrsaí a tairgeadh sa bhliain acadúil 2022/23 ná: Seoda Liteartha an Bhlascaoid; Filíocht Nuala Ní Dhomhnaill; An tAistriúchán agus na Meáin; Caoineadh Airt Uí Laoghaire; Úrscéalta d’Fhoghlaimeoirí Fásta; Féilte Traidisiúnta na Bliana; Amhránaíocht Nuachumtha na Gaeilge; Foghlaim Teangacha; Filíocht Sheáin Uí Ríordáin; An Dán Díreach: Filíocht na Gaeilge 1200-1650; Anailís Téacsanna san Aistriúchán agus Tionchar na Gaeilge ar an mBéarla. Nótaí: D'fhéadfadh athrú teacht ar na roghanna seo ó bhliain go chéile. Beidh líon teoranta spásanna ar na cúrsaí. D'fhéadfadh teorainn a bheith leis na roghanna a chuirfí faoi bhráid an mhic léinn de bharr an chláir ama.

Learning Outcomes

1. eolas agus tuiscint dhomhain ar réimse ar leith léinn a léiriú
2. cumas dul i ngleic le foinsí acadúla/a bhaineann le hábhar a léiriú
3. cumas a léiriú maidir le haiste fhada nó a comhionann d'aschur acadúil a chur ar fáil faoi stiúir
4. forbairt a dhéanamh ar a chruinneas sa scríobh agus i gcur i láthair téacs scríofa de réir na gcoinbhinsiún a bhaineann leis an réimse atá i gceist
5. forbairt a dhéanamh ar a chuid scileanna plé agus anailíse. Nóta: D’fhéadfadh go mbainfeadh torthaí foghlama eile le roghanna ar leithWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture4Léachtaí ar mhodhanna taighde
Seminars11Seimineáir
Tutorial6Cruinnithe leis an léachtóir
Directed learning20Úsáid acmhainní agus gníomhaíochtaí ar Loop nó ar ardán ilmheáin eile, teagmháil tríd an ríomhphost leis an léachtóir, mar shampla
Independent Study120No Description
Assignment Completion89No Description
Total Workload: 250

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
EssayAiste fhada nó a comhionann d'aschur acadúil100%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  Other Resources

  None
  Programme or List of Programmes
  GGBA Gnó agus Gaeilge
  Archives:

  My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement