DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Modhanna Taighde
Module Code FN521
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Emer Ni Bhradaigh
Semester 2: Emer Ni Bhradaigh
Autumn: Emer Ni Bhradaigh
Module TeachersEmer Ni Bhradaigh
Padraig O Cathain
NFQ level 9 Credit Rating 10
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Array
Description

Déanann an modúl seo eolas agus scileanna a thabhairt don chéimí ar fhorbairt a dhéanamh ar iarratas tráchtais. Soláthraítear oiliúint agus seimineáir don chéimí maidir le modheolaíochtaí taighde, conas próiseas taighde a bheachtú, a phleanáil agus a chur i gcrích. Táthar ag súil go bhfreastalóidh an mac léinn ar léachtanna, go nglacfaidh an mac léinn páirt i seimineáir, agus go rachaidh an mac léinn i ngleic le gníomhaíochtaí ríomhfhoglama ar bhonn rialta. Beifear ag súil go bhforbróidh mic léinn an fios, na scileanna agus an dearcadh pearsanta cuí a chabhróidh leo obair thaighde phroifisiúnta ar ardchaighdeán a chur ar fáil sa mhodúl seo agus sa thráchtas.

Learning Outcomes

1. Díospóireacht a dhéanamh ar an ngaol idir an taighdeoir, an taighde agus torthaí an taighde.
2. Na príomhfhealsúnachtaí taighde a mhíniú agus a chur i gcomparáid.
3. Moladh taighde a phleanáil, a dhearadh, agus a lonnú i lítríocht ar leith.
4. Léirmheas eolasach ar an litríocht i réimse áirithe a dhéanamh.
5. Modhanna bailiúchán sonraí a mhíniú, a chur i gcomparáid agus a nascadh le ceist taighde
6. Sonraí a bhailiú, a ullmhú agus a chur i láthair i bhfoirm oiriúnach.
7. Smaointeoireacht chriticiúil a léiriú trí anailís a dhéanamh ar thaighde cainníochtúil agus cáilíochtúil.
8. Scileanna scríbhneoireachta a fhorbairt agus a fheabhsú le argóint áititheach a dhéanamh agus a chosaint.
9. Na saincheisteanna eiticiúla a bhaineann le taighde a aithint agus a phlé i gcomhthéacs freagracht agus luachanna pearsanta.
10. Córas tagairtí agus leabharliostaí a chur le chéile ar ardchaighdeán ag úsáid córas aitheanta idirnáisiúnta.Workload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24Léacht
Assignment Completion128Measúnacht
Independent Study70Foghlaim Neamhspleách
Seminars24Seimineáir
Laboratory4Ceardlann ar bhogearraí taighde
Total Workload: 250

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Tuiscint ar mhodhanna taighde
Cinealacha éagsúla taighde; nadúr taighde acadúil; caighdeáin agus leibhéil castachta.

Príomhmhodhanna taighde
Modhanna cainníochtúla, modhanna cáilíochtúla agus modhanna measctha; difríochtaí eatarthu maidir le ointeolaíochtaí agus eipistéimeolaíochtaí, próisis taighde, sonrai a bhailiú agus anailís a dhéanamh orthu.

Léirmheas litríochta
Tábhacht le léirmheas litríochta a phlé. An litríocht chuí a aimsiú sna foinsí éagsúla, a mheas agus a chomhtháthú. Acmhainní leabharlainne atá ar fáil; bunachair sonraí a chuardach; conas teacht ar alt acadúil agus é a úsáid; córas comhdaithe a roghnú agus a úsáid; córas tagartha a úsáid.

Moladh taighde
Príomheilimintí moladh taighde; ceist taighde a bheachtú agus a fhorbairt; modheolaíocht cuí a roghnú; amchlár taighde a ullmhú.

An taighdeoir oilte
Dearcadh agus cleachtais oibre & cumarsáide an taighdeora oilte

Smaointeoireacht Chriticiúil
Forbairt a dhéanamh ar anailís agus argóint éifeachtach

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
AssignmentTionscadal taighde agus léirmheas litríochta a dhearadh, agus a thabhairt chun críche.100%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Bryman, A.: 0, Social Research Methods, An t-eagrán is déanaí, Oxford University Press, Oxford,
  • Sharp, J., Peters, J. & Howard, K.: 0, The Management of a Student Research Project, An t-eagrán is déanaí, Gower: The Open University,
  • Hart, Chris: 0, Doing a literature search: a comprehensive guide for social sciences, An t-eagrán is déanaí, SAGE, London,
  • Collis, J. & Hussey, R.: 0, Business Research: a practical guide for undergraduate and postgraduate students, An t-eagrán is déanaí, Palgrave Macmillan, Basingstoke,
  • Punch: 0, Developing Effective Research Proposals, An t-eagrán is déanaí, Sage,
  • Cottrell, Stella: 2005, Critical Thinking Skill: Developing Effective Analysis and Argument, Palgrave Macmillan Basingstoke,
  • Hart, Chris: 2005, Doing your Masters Dissertation: realising your potential as a social scientist, Sage Publications, London,
  • Bell, Judith: 2005, Doing your research project: a guide for first-time researchers in education, health and social sciences, 4th, Open University Press, Berkshire,
Other Resources

55329, Suíomh Gréasáin, DCU, 0, Excellence in Learning at DCU, www.dcu.ie/Exl,
Programme or List of Programmes
ARAPMMaster of Arts
ARPDPhD
ARPMMSc
ARPTPhD-track
MPFTMPhil (Fiontar)
Date of Last Revision04-OCT-10
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement