DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Tráchtas
Module Code FN526
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Eoghan McConalogue
Semester 2: Eoghan McConalogue
Autumn: Eoghan McConalogue
Module TeachersEoghan McConalogue
NFQ level 9 Credit Rating 30
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Array
Description

Scileanna na gcéimithe maidir le taighde, réiteach fadhbanna agus anailís a fhorbairt. Ábhair a ndéileáiltear leo sna modúil teagaisc a tharraingt le chéile agus breis forbartha a dhéanamh orthu Deis a thabhairt do na céimithe staidéar ag leibhéal máistreachta a dhéanamh ar réimse ábhar dá rogha féin, ábhair nár clúdaíodh sna modúil san áireamh. Moltar don mhac léinn an leas is mó a bhaint as an stiúrthóireacht atá ar fáil sa mhodúl seo agus na deiseanna eile atá ann le haiseolas a fháil ar an togra taighde atá idir lámha. Tá an-bhéim sa mhodúl seo ar an bhfoghlaim neamhspleách agus ní mór don mhac léinn a f(h)oghlaim a bhainistiú go héifeachtúil.

Learning Outcomes

1. Tionscadál taighde príomhúil a phleanáil agus a chur i gcrích de réir na gcoinbhinsiún acadúla
2. Ceist taighde a aimsiú agus cás substainteach meáite a chur i láthair agus a argóint
3. Cur chuige taighde a roghnú, a chur i bhfeidhm agus a mheas
4. Léirmheas, sintéis agus tátail a bhaint as an litríocht cuí sa réimse agus é a chur i láthair
5. Catagóiriú, anailís agus léiriú ar na sonraí atá bailithe de réir na gcoinbhinsiún acadúil cuí sa réimse agus rialacha na hOllscoile
6. Measúnú criticiúil a dhéanamh ar an bpróiseas taighe agus na laigí a bhaineann leis an modheolaíocht roghnaithe
7. Moltaí do thaighde sa réimse a fhorbairtWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture14Teagmháil le do stiúrthóir
Tutorial4Seisiún aiseolais
Independent Study726Foghlaim Neamhspleách
Independent Study6Leabharlann
Total Workload: 750

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Stiúrthóireacht
Ainmneofar stiúrthóir acadúil do gach céimí agus gheobhaidh sé/sí treoir de réir sceidil aontaithe ón stiúrthóir acadúil. Coinneoidh an mac léinn teagmháil leis an stiúrthóir agus socróidh cúpla cruinniú le linn na tréimhse.

Dréachtmholadh
Cuirfidh gach céimí dréachtmholadh don tráchtas i scríbhinn ar fáíl. Cuimseoidh an dréacht saincheist taighde, plean taighde, cur síos ar an modheolaíocht, agus liosta léitheoireachta táscach.

Aiseolas
Cuirfidh an mac léinn an taighde atá ar bun aige nó aici i láthair don rang agus do stiúrthóirí uilig an mhodúil

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
AssignmentTráchtas 15-20 míle focal100%
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 2
Indicative Reading List

  • Flick, U.: 2009, An Introduction to Qualitative Research, 4th, Sage,
  • Mason, J.: 2002, Qualitative Researching, Sage,
  • Creswell, J.: 2003, Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, 2nd, Sage,
  • Silverman, D.: 2006, Interpreting Qualitative Data, 3rd, Sage,
  • Bryman, A.: 2004, Social Research Methods, 2nd, Oxford University Press,
  • Saunders, M. Lewis. P. & Thornhill, A.,: 0, Research Methods for Business Students, An eagrán is déanaí, Prentice Hall,
  • Easterby-Smith, Thornhill, R. & Lowe, A: 0, Management Research: An Introduction (SAGE Series in Management Research, An eagrán is déanaí, Sage,
  • Walliman, N.: 0, Your research project : a step-by-step guide for the first-time researcher, An eagrán is déanaí, Sage,
Other Resources

None
Programme or List of Programmes
MBGDMSc sa Bhainistíocht & Gnó Digiteach
Date of Last Revision07-APR-09
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement