DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Bainistíocht Straitéiseach
Module Code FN533
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Eoghan McConalogue
Semester 2: Eoghan McConalogue
Autumn: Eoghan McConalogue
Module TeachersEoghan McConalogue
NFQ level 9 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Array
Description

Déanann an modúl seo eolas agus scileanna a thabhairt don chéimí ar na coincheapa a bhaineann le straitéis, bainistíocht agus ceannaireacht. Cuirtear múnlaí sa bhainistíocht straitéiseach i láthair an chéimí. Déantar forbairt ar scileanna anailíse agus ar mhachnamh straitéiseach an mhic léinn. Forbraítear na naisc idir bainistíocht straitéiseach agus bainistíocht acmhainní daonna, bainistíocht tionscadail, an fhiontraíocht agus bainistíocht airgeadais. Táthar ag súil go bhfreastalóidh an mac léinn ar léachtanna, go nglacfaidh an mac léinn páirt i seimineáir, agus go rachaidh an mac léinn i ngleic le gníomhaíochtaí ríomhfhoghlama ar bhonn rialta.

Learning Outcomes

1. Teoiricí agus cleachtais shamhlacha agus creatlacha a achoimriú, agus a mheas conas a fheidhmíonn siad i gcomhthéacsanna éagsúla.
2. Sintéis agus anailís a dhéanamh ar eolas, ar theoiric agus ar chleachtais chun léargas ginearálta a thabhairt ar eagraíochtaí ina gcomhthéacs eagraíochtúil.
3. Anailís chriticiúil a dhéanamh ar an bpróiseas straitéiseach in iliomad eagraíochtaí agus tionscadal i suíomhanna fáis, meathlaithe agus comhdhlúthaithe, i gcomhthéacsanna náisiúnta agus idirnáisiúnta.
4. Straitéisí nuálacha a chruthú, a fhorbairt agus a chosaint le haghaidh raon leathan de ghnólachtaí agus d'eagraíochtaí.
5. Cur chuige straitéiseach réitigh fadhbanna a cur i bhfeidhm.Workload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24Léachtanna
Assignment Completion50Ullmhú cás-staidéir
Group work15Grúp-phlé ar chás-staidéar
Independent Study36Foghlaim neamhspleách
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Tuiscint ar bhainistíocht straitéiseach
Nádúr na bainistíochta straitéisí; croílár straitéise: Bonn, anailís straitéiseach, straitéis a fhorbairt, cur i bhfeidhm straitéise.

Cultúr eagraíochta
Fís, misean, spriocanna, aidhmeanna; ceannaireacht agus bainistíocht; an scórchárta ualaithe.

Anailís straitéiseach
An timpeallacht ghnó; an mhacrai-thimpeallacht, an mhicri-thimpeallacht; cumas straitéiseach na heagraíochta; tagarmharcáil na heagraíochta.

Forbairt agus cur i gníomh straitéise
Struchtúr na heagraíochta; cinntí airgeadais; nuálaíocht; forbairt an mhargaidh; éagsúlú; cinntí a dhéanamh; ag treorú athrú eagraíochta.

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
AssignmentTuairisc agus cás staidéir ar chomhlacht nó eagras100%Other
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Dess, G. Lumpkin, G. Taylor, M.: 0, Strategic management: text and cases, An t-eagrán is déanaí, McGrawHill,
  • Quinn, J. B. Mintzberg, H. James, R. M. Ghoshal, S.: 0, The Strategy Process: concepts, contexts and cases, An t-eagrán is déanaí, Prentice Hall,
  • Grant, R M.: 0, Contemporary strategy analysis: concepts, techniques, applications, An t-eagrán is déanaí, Blackwell, Cambridge, MA,
Other Resources

None
Programme or List of Programmes
ARAPMMaster of Arts
ARPDPhD
ARPMMSc
ARPTPhD-track
MBGDMSc sa Bhainistíocht & Gnó Digiteach
Date of Last Revision16-DEC-09
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement