DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Airgeadas agus Scarbhileoga
Module Code FN535
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Padraig O Cathain
Semester 2: Padraig O Cathain
Autumn: Padraig O Cathain
Module TeachersCiaran Mac An Bhaird
Padraig O Cathain
NFQ level 9 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Array
Description

Déanann an modúl seo eolas agus scileanna a thabhairt don chéimí ar theicnící bunúsacha airgeadais, ar chineálacha ráiteas airgeadais agus ar aidhmeanna ráiteas airgeadais. Forbraítear cumas na gcéimithe chun na huirlisí airgeadais a úsáid atá riachtanach chun gnó a bhainistiú go rathúil agus chun luach a chruthú trí chinnteoireacht airgeadais agus infheistíochta gnólachta. Táthar ag súil go bhfreastalóidh an mac léinn ar léachtanna, go nglacfaidh an mac léinn páirt i seimineáir, agus go rachaidh an mac léinn i ngleic le gníomhaíochtaí ríomhfhoghlama ar bhonn rialta. A chur ar chumas na gcéimithe cuntais a ullmhú ag baint úsáide as Microsoft Excel.

Learning Outcomes

1. Príomhghnéithe ráitis chuntasaíochta agus príomhairíonna eolais airgeadais a shonrú agus a mhíniú
2. Mionanailís a dhéanamh ar ráitis airgeadais agus cuntasaíochta ag úsáid uirlísí anailíse ar nós cóimheasa
3. Cinnteoireacht airgeadas a mholadh i gcomhlachtaí, go háirithe i gcás fiontair bheaga agus mhéanmhéide
4. Cuntais a ullmhú, ar nós cuntais Bhrabúis agus Chaillteanais, Cláir Chomhordaithe, agus Ráitis Sreabhadh Airgeadais
5. Breithiúnas eolasach a thabhairt ar shuíomh comhlachta, ag baint úsáide as sonraí cuntasaíochta agus uirlisí anailíse.Workload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24lectures
Assignment Completion60Case study preparation
Group work20Case study group discussion
Independent Study21Independent learning
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Tuiscint ar bhunfheidhmeanna cuntasaíochta
Buneolas ar Ráitis Cuntasaíochta agus Airgeadais; nádúr agus gnéithe Cuntais Bhrabúis agus Chaillteanais, Cláir Chomhardaithe agus Ráitis Sreabhadh Airgid Thirim.

Cuntais a chruthú
Cuntais Bhrabúis agus Chaillteanais, Cláir Chomhordaithe agus Ráitis Sreabhadh Airgid Thirim a chruthú ag úsáid pacáiste ríomhaireachta ar nós Microsoft Excel.

Anailís ar eolas airgeadais
Eolas a bhaint as Ráitis Cuntasaíochta ag úsáid cóimheas: cóimheasa leachtachta, cóimheasa éifeachtachta, cóimheasa giarála, cóimheasa clúdaigh, cóimheasa brabúsachta; buntáistí agus míbhuntáistí anailís cóimheasa a aithint.

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
Report(s)Cás-staidéar40%Week 8
In Class TestCuntais a ullmhú ag úsáid pacáiste ríomhaireachta60%Week 11
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Bendrey, M., et al.: 0, Essentials of Financial Accounting in Business, An t-eagrán is déanaí, Thomson,
  • Holmes, G., Sugden, A. and Gee, P.: 0, Interpreting Company Reports and Accounts, An t-eagrán is déanaí, FT Prentice Hall,
  • Mayes, T.R. and Shank, T.M.: 0, Financial Analysis with Microsoft Excel, An t-eagrán is déanaí, Dryden Press,
Other Resources

None
Programme or List of Programmes
MBGDMSc sa Bhainistíocht & Gnó Digiteach
Date of Last Revision02-JUN-11
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement