DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Ríomhthráchtáil & Feidhmiúcháin Idirlín
Module Code FN538
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Eoghan McConalogue
Semester 2: Eoghan McConalogue
Autumn: Eoghan McConalogue
Module TeachersEoghan McConalogue
NFQ level 9 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Array
Description

Díreoidh an modúl seo ar cheisteanna a bhaineann leis an ríomhthráchtáil agus na himpleachtaí a bhaineann leis don eagras atá ag iarraidh láthair ar líne a fhorbairt. Déanfaidh an mac léinn measúnú ar an láthair ar líne atá ag eagras chomh maith le staidéar ar na coincheapa agus teoiricí cuí. Bíonn ról gníomhach ag an mac léinn sa mhodúl seo agus moltar go nglacfaidh an mac léinn páirt i léachtanna, saotharlanna agus seimineáir an mhodúil seo (ar campas nó ar líne)

Learning Outcomes

1. Anailís a dhéanamh ar an timpeallacht ríomhthráchtála agus na tráchtála soghluaiste agus na mórthreochtaí a bhaineann leo a mheas don eagras
2. Saincheisteanna gnó agus na ceisteanna ríomhthráchtála a eacscraíonn uathu a phlé agus eagras ag iarraidh láthair ar líne a fhorbairt
3. Measúnú a dhéanamh ar an láthair ar líne atá ag eagras de réir na gcoincheap agus na dteoiricí cuí
4. Cur chuige réitigh fadhbanna a chur i bhfeidhm agus réitigh ríomhthráchtála a mholadh don eagras bunaithe ar an litríocht agus ar an gcleachtas
5. Mionstaidéar inúsáidteachta a phleanáil, a chur i bhfeidhm agus moltaí a dhéanamh maidir leis an láthair ar líne atá ag eagrasWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24Foghlaim struchtúrtha
Independent Study50Foghlaim neamhspleách
Assignment Completion40Measúnacht
Independent Study11Leabharlann agus léitheoireacht
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Cás-staidéar
Déanfar anailís ar straitéisí ríomhthráchtála comhlachtaí agus eagras éagsúil

Láithreacht ar líne
Scrúdófar an láithreacht ar líne atá ag eagraíochtaí éagsúla agus déanfar moltaí ar fhorbairt na láithreachta sin

Treochtaí
Déanfar anailís ar na treochtaí sa réimse i measc na meán sóisialta; pearsanú, dílseacht ar líne

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
EssayAnailís ar an láthair ar líne50%Week 12
AssignmentAssessment50%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Turban, E. & Volonino, L.: 2009, Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy, John Wiley and Sons,
  • Chaffey D.: 2009, E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice, An t-eagrán is déanaí, Prentice Hall - Financial Times,
  • King, D., Viehland, D., Lee, J. & Turban, E.: 2006, Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Pearson Prentice Hall,
Other Resources

None
Programme or List of Programmes
ARAPMMaster of Arts
ARPDPhD
ARPMMSc
ARPTPhD-track
MBGDMSc sa Bhainistíocht & Gnó Digiteach
Date of Last Revision16-DEC-09
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement