DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title An Miontráchtas
Module Code FN556
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Padraig O Liathain
Semester 2: Padraig O Liathain
Autumn: Padraig O Liathain
Module TeachersPadraig O Liathain
NFQ level 9 Credit Rating 30
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
Coursework Only
Description

Is é cuspóir an mhodúil seo go mbeadh deis ag an mac léinn taighde neamhspleách a dhéanamh ar théama a bhaineann le léann na Gaeilge, mar shampla gné den teanga nó den litríocht, nó de theangeolaíocht na Gaeilge. Is féidir an tráchtas a bhunú ar thaighde príomhúil nó ar thaighde tánaisteach a bheadh ag teacht le hobair chúrsa an chláir teagaisc. Is é cuspóir an tráchtais a chur ar chumas na mac léinn a gcuid scileanna fiosraithe agus anailíse a fhorbairt agus tabhairt faoi thaighde neamhspleách faoi stiúrthóir. Ní mór do mhic léinn a léiriú go bhfuil ar a gcumas staidéar criticiúil a dhéanamh ar a rogha ábhar agus torthaí a gcuid oibre a chur in iúl go soiléir. Is 15,000 focal gnáthfhaid miontráchtais agus gan dul thar 20,000 focal. Moltar don mhac léinn aird ar leith a thabhairt ar na nithe seo a leanas agus an tráchtas á phleanáil agus á scríobh: coincheapú an tráchtais; léirmheas litríochta; an mhodheolaíocht; taighde/ anailís/ plé/ tuairisciú; conclúidí; leabharliosta. Déanann an mac léinn obair an tráchtais faoi stiúir léachtóra de chuid an chúrsa.

Learning Outcomes

1. Tráchtas taighde a phleanáil agus a scríobh.
2. Déileáil go muiníneach le foinsí taighde.
3. Fianaise ábhartha a chíoradh agus conclúidí réasúnacha áititheacha atá bunaithe uirthi a dhéanamh.
4. Anailís a dhéanamh ar phíosa substaintiúil taighde
5. Ardleibhéal cruinnis agus ardscileanna scríbhneoireachta a léiriú.Workload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Fieldwork320Cuardach agus cíoradh foinsí ábhartha
Independent Study320Obair thaighde agus scríbhneoireachta
Assessment Feedback10Cruinnithe leis an Stiúrthóir
Assignment Completion100Scríobh an tráchtais
Total Workload: 750

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Miontráchtas
Is é cuspóir an tráchtais a chur ar chumas na mac léinn a gcuid scileanna fiosraithe agus anailíse a fhorbairt agus tabhairt faoi thaighde neamhspleách. Ní mór do mhic léinn a léiriú go bhfuil ar a gcumas staidéar criticiúil a dhéanamh ar a rogha ábhar agus torthaí a gcuid oibre a chur in iúl go soiléir. Is 15,000 focal gnáthfhaid miontráchtais agus gan dul thar 20,000 focal. Moltar don mhac léinn aird ar leith a thabhairt ar na nithe seo a leanas agus an tráchtas á phleanáil agus á scríobh: coincheapú an tráchtais; léirmheas litríochta; an mhodheolaíocht; taighde/ anailís/ plé/ tuairisciú; conclúidí; leabharliosta.

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
Extended Essay / DissertationMiontráchtas le scríobh100%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 2
Indicative Reading List

  Other Resources

  None
  Programme or List of Programmes
  MAHGMA i Léann na Gaeilge
  Archives:

  My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement