DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title An Dátheangachas agus Buanú na Gaeilge
Module Code FN558
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Colin Flynn
Semester 2: Colin Flynn
Autumn: Colin Flynn
Module TeachersColin Flynn
Conchur Mac Lochlainn
NFQ level 9 Credit Rating 10
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Description

Is é aidhm an mhodúil seo ceisteanna an dátheangachais sa duine aonair agus sa tsochaí a chíoradh. Díreofar ar úsáid agus foghlaim na Gaeilge go stairiúil agus sa lá atá inniu ann mar chás-staidéir do na feiniméin seo. Lena chois sin, pléifear bunús agus torthaí iarrachtaí éagsúla an Ghaeilge a athneartú le céad go leith bliain anuas. Trí léachtaí agus plé idirghníomhach sa rang, déanfar plé ar chúig thopaic sa chúrsa: (1) na coincheapa is lárnaí sa taighde ar an dátheangachas (idir thaighde sochtheangeolaíoch agus taighde síctheangeolaíoch); (2) an dátheangachas in Éirínn go stairiúil agus sa lá atá inniu ann; (3) ról an chórais oideachais i gcothú agus i mbuanú na Gaeilge; (4) ról na n-ealaíon dúchasach in athbheochan na teanga; (5) ionad na Gaeilge i sochaí ilteangach agus ilchultúrtha na hÉireann. Chomh maith leis na léachtaí, beidh fáil ag na mic léinn ar réimse leathan acmhainní foghlama ilmheáin ar leathanaigh LOOP an chúrsa.

Learning Outcomes

1. Ceisteanna lárnacha an dátheangachais sa duine aonair agus sa tsochaí a mheas
2. Comparáid a dhéanamh idir ról agus ionad teangacha éagsúla i sochaí na hÉireann go stairiúil agus sa lá atá inniu ann
3. Anailís a dhéanamh ar athruithe a tháinig ar phatrúin an dátheangachais in Éirinn le céad go leith bliain anuas
4. Tuiscint a léiriú ar na haidhmeanna a bhí taobh thiar de straitéisí an rialtais agus an chórais oideachais i dtaobh chur chun cinn na Gaeilge
5. Téarmaíocht an dátheangachais a thuiscint i gcomhthéacs na sochtheangeolaíochta agus na síctheangeolaíochtaWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24Léachtaí
Independent Study70Léitheoireacht ar théacsanna lárnacha
Online activity20Obair ar na hacmhainní ar leathanach LOOP an chúrsa
Assignment Completion70Ullmhúchán don mheasúnú
Assignment Completion66Tascanna scríbhneoireachta
Total Workload: 250

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Léachtaí agus ceardlanna ar na hábhair seo:
An dátheangachas: Sainmhínithe agus coincheapa; An dátheangachas sa duine; An dátheangachas sa phobal; Mionteangacha agus mórtheangacha ar fud an domhain; An Ghaeilge: Meathlú agus athbheochan; Sochtheangeolaíocht na Gaeilge; Teangacha sa chóras oideachais in Éirinn; Cleachtais teanga an phobail dhátheangaigh; Na healaíona traidisiúnta sa lá atá inniu ann; Ilteangachas in Éirinn

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
PresentationCur i láthair ar ghné den dátheangachas in Éirinn20%n/a
EssayAiste 3000 focal ar ghné d’ábhar an chúrsa80%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Baker, C. & Wright, W.: 2017, Foundations in Bilingual Education and Bilingualism, 6th, Clevendon: Multilingual Matters,
  • Flynn, C. J.: 2020, Adult Minority Language Learning: Motivation, Identity and Target Variety, Bristol: Multilingual Matters,
  • Flynn, C. J.: 2021, Foghlaim an Dara Teanga: Modhanna agus Tascanna sa Seomra Ranga, Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht,
  • K. Bhatia & W. C. Ritchie (Eds.): 2013, Handbook of Bilingualism and Multilingualism, 2nd, Oxford: Wiley-Blackwell,
  • Ó hIfearnáin, T., & Ní Neachtain, M. (Eds.): 2012, An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc, Baile Átha Cliath: Cois Life.,
  • Ó Riain, S.: 1994, Pleanáil Teanga in Éirinn: 1919-1985. :, Carbad/Bord na Gaeilge, Baile Átha Cliath,
  • Lenoach, C, Ó Giollagáin, C. & Ó Cuarnáin, B. (Eag.): 2012, An Chonair Chaoch: An Mionteangachas sa Dátheangachas, Leabhar Breac, Indreabhán,
  • Ó hIfearnáin, T. & Walsh, J. (Eag.): 2018, An Meon Folaithe: Idé-eolaíochtaí agus iompar lucht labhartha na Gaeilge in Éirinn agus in Albain, Cois Life, Baile Átha Cliath,
  • Ó hIfearnáin, T. (Eag.): 2019, An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh, Cois Life, Baile Átha Cliath,
Other Resources

None
Programme or List of Programmes
ARAPMMaster of Arts
ARPDPhD
ARPMMSc
ARPTPhD-track
MAHGMA i Léann na Gaeilge
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement