DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Scileanna Gaeilge
Module Code FN560
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Ciaran Mac Murchaidh
Semester 2: Ciaran Mac Murchaidh
Autumn: Ciaran Mac Murchaidh
Module TeachersCiaran Mac Murchaidh
NFQ level 9 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
Coursework Only
Array
Description

Modúl é seo ina ndíreofar ar scileanna Gaeilge na mac léinn idir shaibhriú teanga agus bheachtú cruinnis a fhorbairt chun gur fearr a bheas siad in ann an teanga a ionramháil go héifeachtach muiníneach, go háirithe agus iad á scríobh. Tabharfar tacaíocht dóibh na scileanna úd a fhorbairt a chuirfidh ar a gcumas eolas leathan a chur ar shaoithiúlacht na teanga. Anuas air sin, cuideofar leo na scileanna agus na teicnící atá riachtanach agus iad i mbun téacs Béarla a aistriú go Gaeilge a shealbhú agus a chleachtadh.

Learning Outcomes

1. Identify different text types and key macro and micro textual features.
2. Demonstrate a high level of accuracy in relation to the use and analysis of Irish grammar.
3. Explain the purpose and main features of An Caighdeán Oifigiúil and apply it accurately and appropriately.
4. Distinguish between various types of text when engaging in the translation of material from English into Irish, and identify the appropriate language register to be employed.
5. Make use of the language skills acquired in demonstrating the ability to edit texts in Irish effectively.Workload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24No Description
Independent Study34Engagement with Technological Resources
Assignment Completion20Weekly Written Tasks
Independent Study32Background Reading
Assignment Completion15Assessment Tasks
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Ábhar:
Is é sprioc an mhodúil seo a chur ar chumas na mac léinn scileanna cruinnis teanga ar ardleibheál a shaothrú agus a chleachtadh. I measc na ngnéithe den teanga a bheas á bplé le linn an mhodúil, áireofar na nithe seo a leanas: foirmeacha teanga (e.g. tuisil, ainmfhocail agus briathartha a ionramháil, foirmeacha caighdeánacha agus foirmeacha canúnacha a idirdhealú, etc.), feidhm An Caighdeán Oifigiúil a thuiscint, cineál an téacs atá le haistriú a iniuchadh agus a aithint, eolas a chur réimeanna teanga éagsúla, cúrsaí téarmaíochta, comhréir agus deise scríofa na Gaeilge, agus scileanna eagarthóireachta. Déanfar na scileanna éagsúla sin a chleachtadh agus a thástáil trí réimse tascanna praiticiúla a dhéanamh go seachtainiúil a bheas le haighniú mar chuid d’obair an mhodúil agus a dtabharfar aiseolas scríofa ina leith do na mic léinn mar aon le plé sna léachtaí féin ar phointí casta teanga. De bhreis ar na tascanna seachtainiúla beidh measúnachtaí scríofa le cur ar fáil mar dhlúthchuid de mheasúnú an mhodúil. Is fiú 100% de mharc an mhodúil na measúnachtaí sin.

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
AssignmentContinuous Assessment100%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

 • Tithe an Oireachtais: 2017, Gramadach na Gaeilge: An Caighdeán Oifigiúil, Baile Átha Cliath, 9781406429503
 • Liam A. Ó hAnluain: 1999, Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí, Baile Átha Cliath, 1857913272
 • Antain Mac Lochlainn: 0, Cruinneas, 2nd, 9781907494451
 • Antain Mac Lochlainn: 2000, Cuir Gaeilge air, Baile Átha Cliath, 9781901176223
 • Antain Mac Lochlainn: 2010, In ord is in eagar, 2nd, Cois Life Teoranta, 9781901176995
 • Antain Mac Lochlainn: 0, Ó Bhéarla go Gaeilge, 9781907494819
 • Ciarán Mac Murchaidh: 0, Cruinnscríobh na Gaeilge, 9781907494765
 • Breandán Ó Doibhlin: 1998, Gaoth an fhocail, Sairseal O Marcaigh, 0862890748
 • Mícheál Ó Siadhail: 1991, Modern Irish: grammatical structure and dialectal variation, Cambridge University Press, 9780521425193
 • Gearóid Stockman: 1996, Cruinneas gramadaí agus corrfhocal eile, Béal Feirste, 9781873687420
 • Charles Dillon & Rióna Ní Fhrighil (eag.): 2008, Aistriú Éireann, Béal Feirste, 2008, 9780853899365
 • Ailbhe Ó Corráin: 1989, A Concordance of Idiomatic Expressions in the Writings of Séamus Ó Grianna, Béal Feirste, 9780853893349
 • Maolmhaodhóg Ó Ruairc: 1997, Aistrigh go Gaeilge, Cois Life Teoranta, 9781901176032
 • Maolmhaodhóg Ó Ruairc: 2007, Aistrigh leat, Baile Átha Cliath, 9781901176698
 • Maolmhaodhóg Ó Ruairc: 2009, Athdhíolaim d'abairtí dúchasacha, An Gúm, 9781857917758
 • Maolmhaodhóg Ó Ruairc: 0, Dúchas na Gaeilge, 9781901176018
 • Maolmhaodhóg Ó Ruairc: 1999, I dtreo teanga nua, Cois Life Teoranta, 9781901176100
 • Maolmhaodhóg Ó Ruairc: 2006, Ar thóir gramadach nua, Cois Life Teoranta, 1901176649
Other Resources

49252, Acmhainní ar Líne, 0, www.acmhainn.ie, 49253, Acmhainní ar Líne, 0, www.aistear.ie, 49254, Acmhainní ar Líne, 0, www.focloir.ie, 49255, Acmhainní ar Líne, 0, www.gaois.ie, 49256, Acmhainní ar Líne, 0, www.teanglann.ie, 49257, Acmhainní ar Líne, 0, www.tearma.ie,
Programme or List of Programmes
ARAPMMaster of Arts
ARPDPhD
ARPMMSc
ARPTPhD-track
MTSMaster of Arts in Translation Studies
MTTMSc in Translation Technology
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement