DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Aistriúchán Dlí agus Reachtaíochta
Module Code FN562
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Ciaran Mac Murchaidh
Semester 2: Ciaran Mac Murchaidh
Autumn: Ciaran Mac Murchaidh
Module TeachersCiaran Mac Murchaidh
NFQ level 9 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
Coursework Only
Array
Description

Modúl é seo ina ndíreofar ar chur ar cumas na mac léinn na scileanna cuí a shealbhú maidir le téacsanna dlí agus reachtaíochta i mBéarla a aistriú go cruinn beacht go Gaeilge. Tacófar leo na hinniúlachtaí a fhorbairt a fhágfaidh go dtuigfidh siad cineál an téacs atá le haistriú, na hacmhainní digiteacha atá ar fáil ina leith sin, conas castachtaí comhréire agus téarmaíochta sa bhuntéacs a ionramháil, conas tabhairt faoi leagan cruinn a chur ar fáil, agus conas eagarthóireacht chuí a chur ar an téacs deiridh.

Learning Outcomes

1. Bheith in ann téacsanna reachtaíochta a bhaineann le dlí na hÉireann agus le dlí na hEorpa a aistriú go Gaeilge go cruinn agus de réir na bhfoirmlí aitheanta a bhaineann lena leithéid sa reachtaíocht aistrithe
2. Eolas agus tuiscint bheacht a léiriú ar na hacmhainní cuí teanga agus gramadaí atá ar fáil i gcruth saothar clóite chun dul i ngleic le téacsanna reachtaíochta a aistriú go Gaeilge
3. Eolas agus tuiscint bheacht a léiriú ar na hacmhainní digiteacha agus na háiseanna ar líne atá ar fáil i dtaca le téacsanna reachtaíochta a aistriú go Gaeilge (e.g. bunachair sonraí ina bhfuil achtanna, ionstraimí reachtúla, treoracha ón AE, etc.)
4. Tuiscint inniúil a léiriú ar na scileanna cuí teanga agus gramadaí is gá a shealbhú chun leagan cruinn Gaeilge de théacs reachtaíochta i mBéarla a chur ar fáil
5. Leas a bhaint as na scileanna uile a shealbhófar lena léiriú go bhfuiltear in ann eagarthóireacht éifeachtach a dhéanamh ar théacsanna dlí i nGaeilgeWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Independent Study51background reading/research
Tutorial24interactive translation classwork
Directed learning50completion of weekly translation tasks
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Eolas beacht ar fhoinsí
Eolas beacht a chur ar na foinsí cuí chun ardscileanna cruinnis agus gramadaí a chleachtadh lena sealbhú

Acmhainní agus áiseanna tagartha agus taighde.
Eolas cuimistheach a chur na hacmhainní agus na háiseanna tagartha agus taighde – idir chlóite agus leictreonacha - atá ar fáil i dtaca le téacsanna dlí agus reachtaíochta a aistriú trína n-úsáid sna léachtaí, san fhoghlaim phearsanta agus sna tascanna seachtainiúla

Tascanna seachtainiúla
Bheith i mbun tascanna seachtainiúla ina gcleachtfar scileanna agus straitéisí aistriúcháin chun ardchumas san aistriúchán a shaothrú

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
AssignmentTascanna aistriúcháin100%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Mac Lochlainn, Antain: 2018, Ó Bhéarla go Gaeilge, Baile Átha Cliath,
  • Mac Lochlainn, Antain: 2000, Cuir Gaeilge Air, Baile Átha Cliath,
  • Mac Lochlainn, Antain: 2015, Cruinneas, Baile Átha Cliath,
  • Mac Lochlainn, Antain: 2015, In Ord is in Eagar, 2, Baile Átha Cliath,
  • McNeir Clive L. & Éamonn Ó hÓgáin (eag.): 2001, Foclóir Parlaiminte/Dictionary of Parliamentary Terms, Baile Átha Cliath,
  • Ní Ghallchobhair, Fidelma: 2014, Ár dTéarmaí Féin, Baile Átha Cliath,
  • Ó Cearúil, Micheál: 1999, Bunreacht na hÉireann: A study of the Irish text, Baile Átha Cliath,
  • Ó Cearúil, Micheál: 2002, Bunreacht na hÉireann: Two Texts or Two Constitutions?, Baile Átha Cliath,
  • Ó Ruairc, Maolmhaodhóg: 1997, Aistrigh go Gaeilge: treoirleabhar, Baile Átha Cliath,
  • Ó Ruairc, Maolmhaodhóg: 2007, Aistrigh leat, Baile Átha Cliath,
Other Resources

49322, Acmhainn ar líne, 0, www.acmhainn.ie, https://www.acmhainn.ie, 49323, Acmhainn ar líne, 0, www.focloir.ie, https://www.focloir.ie, 49324, Acmhainn ar líne, 0, www.gaois.ie, https://www.gaois.ie, 49325, Acmhainn ar líne, 0, www.tearma.ie, https://www.tearma.ie, 49326, Acmhainn ar líne, 0, Achtanna an Oireachtais, https://www.achtanna.ie, 49734, Acmhainn ar líne, 0, Electronic Irish Statute Book, https://www.irishstatutebook.ie/eli/acts.html, 49735, Acmhainn ar líne, 0, Interactive Terminology for Europe, https://iate.europa.eu/home, 49736, Acmhainn ar líne, 0, An Caighdeán Oifigiúil, https://webarchive.oireachtas.ie/parliament/media/translators/an-caighde%C3%A1n-oifigi%C3%BAil-2017.pdf,
Programme or List of Programmes
MTSMaster of Arts in Translation Studies
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement