DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Taighde Corpais
Module Code FN568
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Gearoidin Ui Laighleis
Semester 2: Gearoidin Ui Laighleis
Autumn: Gearoidin Ui Laighleis
Module TeachersUna Bhreathnach
Brian o Raghallaigh
Gearoid O Cleircin
NFQ level 9 Credit Rating 10
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Description

Sa mhodúl seo gheobhaidh na mic léinn tuiscint ar bhunphrionsabail an taighde corpais i gcomhthéacs na Gaeilge. Measfar an teoiric a bhaineann le corpas a fhorbairt agus scrúdófar na corpais Ghaeilge atá ar fáil. Sa chuid seo den mhodúl déanfar anailís ar cheisteanna maidir le formáidí, ionchódú, cóipcheart, ceadúnais, cothromú agus anótáil. Scrúdófar modheolaíochtaí taighde foclóireachta agus téarmeolaíochta (e.g. roghnú comhlogaíochtaí agus samplaí úsáide) a bhaineann leas as corpais, agus déanfar cleachtadh ar chuid de na modheolaíochtaí seo. Beifear inniúil ar chórais chuardaigh corpais a úsáid agus díreofar ar mhodhanna taighde corpais a úsáidtear chun anailís a dhéanamh ar theanga agus ar úsáid teanga. Measfar modhanna chun staitisticí minicíochta úsáide a bhaint as corpas chun anailís chainníochtúil agus cháilíochtúil a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla den teanga (e.g. moirfeolaíocht, comhréir, séimeantaic). Beidh an modúl seo á theagasc ag léachtóirí agus taighdeoirí de chuid ghrúpa taighde Gaois. Is grúpa taighde é Gaois in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU, atá dírithe ar acmhainní nuálaíocha (Féach: www.gaois.ie) a fhorbairt chun teanga agus saíocht na Gaeilge a chothú. Tabharfaidh an modúl seo deis don mhac léinn scileanna níos teicniúla a fhorbairt, rud a osclóidh deiseanna fostaíochta dóibh i réimsí níos iomadúla, e.g. teicneolaíocht teanga, daonnachtaí digiteacha, etc.

Learning Outcomes

1. Anailís a dhéanamh ar acmhainní corpais na Gaeilge.
2. Córais chuardaigh chorpais a mheas.
3. Cnuasach léacsach (foclóireachta nó téarmaíochta) a chruthú bunaithe ar shonraí as corpas Gaeilge.
4. Ceist taighde teangeolaíochta a réiteach le go scrúdófar i gcomhthéacs corpais í.
5. Anailís teangeolaíochta corpas-bhunaithe a dhéanamh.Workload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24Léachtaí
Independent Study16Dul i ngleic le foinsí tagartha nua
Online activity20Obair ar na hacmhainní ar leathanach LOOP an mhodúil
Assignment Completion50Bheith i mbun measúnachta an mhodúil
Independent Study140Staidéar & foghlaim neamhspleách
Total Workload: 250

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Coincheapa na teangeolaíochta corpais
Téacschomharthaí, leamaí, ranna cainte, comhlogaíocht, comhchordachtaí, n-graim, etc.

Uirlisí corpais
Gaois, AntConc, uirlisí NLP, sloinn rialta, etc.

Corpais oscailte agus dúnta na Gaeilge
Corpais oscailte agus dúnta na Gaeilge

Prionsabail an taighde thurgnamhaigh
Prionsabail an taighde thurgnamhaigh

Anailísí agus taighde corpais
Samplaí ón nGaeilge agus ó theangacha eile.

Anailís léacsach
Foclóireacht agus téarmeolaíocht.

Anailís ar éagsúlachtaí díoscúrsa na Gaeilge
Anailís ar éagsúlachtaí díoscúrsa na Gaeilge

Anailís theangeolaíoch
Anailís theangeolaíoch

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
Loop QuizQuizeanna ar Loop (Seachtain 4-6).20%Week 4
Digital ProjectMiontionscadal taighde léacsach (Seachtain 8).30%Week 8
Research PaperMiontionscadal taighde teangeolaíochta (Seachtain 12).50%Week 12
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Baker, P., Hardie, A., McEnery, T.: 2006, A Glossary of Corpus Linguistics, Edinburgh University Press, Edinburgh,
  • McEnery, T., Wilson, A.: 2001, Corpus Linguistics: An Introduction, Edinburgh University Press, Edinburgh,
  • Měchura, M. B.: 2017, An Ríomhaire Ilteangach, Cois Life, Baile Átha Cliath,
Other Resources

45407, Website, 0, Gaois, https://www.gaois.ie/ga/, 45408, Website, 0, Terminologue.org, https://www.terminologue.org/, 45410, Website, Antony, L., 0, Laurence Anthony’s Website: AntConc Homepage, https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/,
Programme or List of Programmes
ARAPMMaster of Arts
ARPDPhD
ARPMMSc
ARPTPhD-track
MAHGMA i Léann na Gaeilge
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement