DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Saibhriú Teanga
Module Code FN570
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Ciaran Mac Murchaidh
Semester 2: Ciaran Mac Murchaidh
Autumn: Ciaran Mac Murchaidh
Module TeachersCiaran Mac Murchaidh
NFQ level 9 Credit Rating 10
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Description

Modúl é seo ina ndíreofar ar scileanna Gaeilge na mac léinn idir shaibhriú teanga agus bheachtú cruinnis a fhorbairt chun gur fearr a bheas siad in ann an teanga a ionramháil go héifeachtach muiníneach, go háirithe agus iad á scríobh. Tabharfar tacaíocht dóibh na scileanna úd a fhorbairt a chuirfidh ar a gcumas eolas leathan a chur ar shaoithiúlacht na teanga. Anuas air sin, cuideofar leo na scileanna agus na teicnící atá riachtanach agus iad i mbun téacs Béarla a aistriú go Gaeilge a shealbhú agus a chleachtadh.

Learning Outcomes

1. Identify different text types and key macro and micro textual features.
2. Demonstrate a high level of accuracy in relation to the use of oral and written Irish.
3. Explain the purpose and main features of An Caighdeán Oifigiúil and apply it accurately and appropriately.
4. Distinguish between various types of text when engaging in the translation of material from English into Irish, and identify the appropriate language register to be employed.
5. Make use of the language skills acquired in demonstrating the ability to edit texts in Irish effectively.Workload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24No Description
Independent Study80Engagement with Technological Resources
Assignment Completion36Regular Written Tasks
Independent Study80Background Reading
Assignment Completion30Assessment Tasks
Total Workload: 250

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Ábhar
Is é sprioc an mhodúil seo a chur ar chumas na mac léinn scileanna cruinnis teanga ar ardleibheál a shaothrú agus a chleachtadh. I measc na ngnéithe den teanga a bheas á bplé le linn an mhodúil, áireofar na nithe seo a leanas: foirmeacha teanga (e.g. tuisil, ainmfhocail agus briathartha a ionramháil, foirmeacha caighdeánacha agus foirmeacha canúnacha a idirdhealú, etc.), feidhm An Caighdeán Oifigiúil a thuiscint, cineál an téacs atá le haistriú a iniuchadh agus a aithint, eolas a chur réimeanna teanga éagsúla, cúrsaí téarmaíochta, comhréir, deise labhartha agus deise scríofa na Gaeilge, agus scileanna eagarthóireachta. Déanfar na scileanna éagsúla sin a chleachtadh agus a thástáil trí réimse tascanna praiticiúla a dhéanamh go seachtainiúil a bheas le haighniú mar chuid d’obair an mhodúil agus a dtabharfar aiseolas scríofa ina leith do na mic léinn mar aon le plé sna léachtaí féin ar phointí casta teanga. De bhreis ar na tascanna seachtainiúla beidh measúnachtaí scríofa le cur ar fáil mar dhlúthchuid de mheasúnú an mhodúil. Is fiú 100% de mharc an mhodúil na measúnachtaí sin.

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
AssignmentWritten Components80%n/a
AssignmentOral Components20%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

 • Tithe an Oireachtais: 2017, Gramadach na Gaeilge: An Caighdeán Oifigiúil, Baile Átha Cliath, ISBN: 9781406
 • Antain Mac Lochlainn: 2000, Cuir Gaeilge air, Baile Átha Cliath, 9781901176223
 • Ciarán Mac Murchaidh: 0, Cruinnscríobh na Gaeilge, 9781907494765
 • Liam A. Ó hAnluain: 1999, Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí, Baile Átha Cliath, 18579132
 • Antain Mac Lochlainn: 0, Cruinneas, 2nd, 9781907494451
 • Antain Mac Lochlainn: 2010, In ord is in eagar, 2nd, Cois Life Teoranta, 9781901176995
 • Antain Mac Lochlainn: 0, Ó Bhéarla Go Gaeilge, 9781907494819
 • Ailbhe Ó Corráin: 0, A Concordance of Idiomatic Expressions in the Writings of Séamus Ó Grianna, 9780853893349
 • Maolmhaodhóg Ó Ruairc: 2009, Athdhíolaim d'abairtí dúchasacha, Gum, 9781857917758
 • Mícheál Ó Siadhail: 1991, Modern Irish, Cambridge University Press, 9780521425193
 • Gearóid Stockman: 0, Cruinneas gramadaí agus corrfhocal eile, 9781873687420
Other Resources

53541, Acmhainní ar Líne, 0, www.acmhainn.ie, 53542, Acmhainní ar Líne, 0, www.aistear.ie, 53548, Acmhainní ar Líne, 0, www.focloir.ie, 53544, Acmhainní ar Líne, 0, www.gaois.ie, 53545, Acmhainní ar Líne, 0, www.teanglann.ie, 53546, Acmhainní ar Líne, 0, www.tearma.ie,
Programme or List of Programmes
ARAPMMaster of Arts
ARPDPhD
ARPMMSc
ARPTPhD-track
MAHGMA i Léann na Gaeilge
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement