DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title An tSochtheangeolaíocht
Module Code EC330
School 77
Module Co-ordinatorSemester 1: Deirdre Ni Chonghaile
Semester 2: Deirdre Ni Chonghaile
Autumn: Deirdre Ni Chonghaile
Module TeachersDeirdre Ni Chonghaile
NFQ level 8 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
Coursework Only
Repeat Assignment - tionscadal scríofa
Description

Díreoidh an modúl seo ar an dátheangachas, ar an ilteangachas agus ar an tumoideachas maraon le húsáid na Gaeilge sa phobal. Forbróidh na mic léinn eolas atá taighde bhunaithe agus eolas teoiriciúil maidir le mórthéamaí an mhodúil. Foghlaimeoidh na mic léinn faoi fhorbairt an oideachais lán-Ghaeilge, taobh istigh agus lasmuigh den Ghaeltacht. Breathnófar ach go háirithe ar an oideachas trí mheán na Gaeilge sna ceantair Ghaeltachta. Déanfar iniúchadh ar an tumoideachas i nldínsí eile ina bhfuil an mionteanga mar sprioctheanga ag an glcár tumoideachais. Beidh ionchur ó aoíchainteoir idirnáisiúnta ar an tumoideachas mar chuid den mhodúl. Beidh deis ag mic léinn cíoradh a dhéanamh ar na ceanneagraíochtaí Gaeilge, ar thacaíochtaí do chur chun cinn na Gaeilge (laistigh agus lasmuigh den scoil), agus ar úsáid na Gaeilge sa phobal. Pleanálfaidh na mic léinn ar turais trí Ghaeilge chuid ionaid éagsúla, a chabhróidh leo nasc a dhéanamh idir an Ghaeilge agus leis an bpobal taobh amuigh den scoil.

Learning Outcomes

1. Iniúchadh a dhéanamh ar fhorbairt an oideachais lán-Ghaeilge taobh istigh agus lasmuigh de na ceantair Ghaeltachta
2. Eolas a fhorbairt ar chláir thumoideachais i ndlinsí éagsúla ina bhfuil an mhionteanga mar sprioctheanga trí chur i láthair a dhéanamh
3. Anailís a dhéanamh ar thaighde agus teoiricí a bhaineann leis an sealbhú teanga sa suíomh lán-Ghaeilge leis an dátheangachas, leis an ilteangachas agus leis an tumoideachas agus machnamh criticiúil a dhéanamh ar an ábhar.
4. Na ceanneagraíochtaí Gaeilge a aithint agus machnamh a dhéanamh ar spriocanna agus cleachtais na n-eagraíochtaí
5. Turas trí Ghaeilge a phleanáil a léiríonn nasc idir an teanga agus an pobal taobh amuigh den scoil.
6. Machnamh criticiúil a dhéanamh ar a dtaithí féin mar thegaascóirí i gcomhthéacs scoile T1 agus T2 i bhfianaise taighde ar theagasc na Gaeilge.Workload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Workshop2412x2 (LO 1-6)
Independent Study41Independent reading (LO 1-6)
Assignment Completion40Preparation of assignment (LO 1-6)
Class Presentation10Cur i láthair ranga i ngrúpaí
Online activity10Rannpháirtíocht agus gníomhaíochtaí arlíne agus inranga
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Indicative Content
-Taithí na mac léinn (machnamh ar dhea-chleachtas/ droch-chleachtas; taighde ar theagasc na Gaeilge i gcomhthéacs scoile T1 ach go háirithe. Sealbhú teanga & teoiricí & taighde a bhaineann leis an sealbhú teanga i gcomhthéacs scoile T1 -cur chuige ionchuimsitheach/ samplaí An dátheangachas agus an t-ilteangachas - teoiric agus taighde Gaeloideachas agus an tumoideachas An dá theangachas sa phobal Turais a phleanáil Seachtain Léitheoireachta: na dlinsí éagsúla ina bhfuil tumoideachas i bhfeidhm Ailt ar ghné den tumoideachas & cur i láthair ar dhlínsí idirnáisiúnta Aoichaointeoir idirnisiúnta Tuismitheoirí na Gaeltachta Comhthéacs na Gaeltachta Na ceanneagraíochtaí Gaeilge Cur i láthair

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
ParticipationGroup, pair work and individual participation20%n/a
PresentationCur i láthair ranga20%n/a
AssignmentOral presentation60%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Ó Duibhir, P.: 2018, mmersion education: Lessons from a minority language context, Multilingual Matters, ISBN: 9781783
  • Colin Baker,Wayne E Wright: 2021, Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, 9781788929882
  • An Roinn Oideachais agus Scileanna: 2016, Polasaí don oideachas Gaeltachta, Baile Átha Cliath,
  • Péterváry, T., Ó Curnáin, B., Ó Giollagáin, C. & Shehan, J.: 2014, niúchadh ar an gcumas dátheangach sa Ghaeltacht:Ag sealbhú teanga i measc ghlúin óg na Gaeltachta., COGG, Baile Átha Cliath,
  • Ó Duibhir, P., Ní Chuaig, N., Ní Thuairisg, L., Ó Brolcháin, C.,: 2015, Soláthar Oideachais trí Mhionteangacha: Athbhreithniú ar Thaighde Idirnáisiúnta., COGG,
Other Resources

None
Programme or List of Programmes
BEDBachelor of Education
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement