DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Bainistíocht & Iompar Eagraíochtaí
Module Code FN139
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Padraig O Cathain
Semester 2: Padraig O Cathain
Autumn: Padraig O Cathain
Module TeachersCiaran Mac An Bhaird
Padraig O Cathain
NFQ level 8 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Scrúdú béil in áit an obair ranga, aiste mar a chéile leis an rang (munar chríochníú iad seo), scrúdú deiridh ar Zoom más ghá.
Description

Déanann an modúl seo eolas a thabhairt don mhac léinn ar eagraíochtaí sa tsochaí. Tugtar léiriú cuimsitheach don mhac léinn ar chineálacha agus ar fheidhmeanna éagsúla eagraíochtaí. Déantar léargas ar mhodheolaíochtaí a úsáidtear chun staidéar a dhéanamh ar eagraíochtaí. Forbraítear scileanna cur i láthair an mhic léinn trí chur i láthair a dhéanamh ar a rogha eagraíochta. Táthar ag súil leis go bhfreastalóidh an mac léinn ar léachtaí, go nglacfaidh an mac léinn páirt i seimineáir, agus go rachaidh an mac léinn i ngleic le gníomhaíochtaí ríomhfhoghlama ar bhonn rialta.

Learning Outcomes

1. Míniú cuimsitheach a thabhairt ar chinéalacha éagsúla eagraíochtaí, agus comparáid a dhéanamh eatarthu
2. Anailís a dhéanamh ar mhúnlaí agus ar theoiricí chun léargas a fháil ar struchtúr agus ar fheidhmiú eagraíochtaí
3. Cur síos a thabhairt ar conas a théann athruithe sa teicneolaíocht i bhfeidhm ar eagraíochtaí éagsúla
4. Comhtháthú a dhéanamh ar phrionsabail cheannaireachta, theicneolaíochta, agus bhainistíochta oibriúchtúla mar a théann siad i bhfeidhm ar iompraíocht eagraíochta
5. Scrúdú agus measúnú a dhéanamh ar eagraíocht ar leith, agus aiste acadúil a scríobh bunaithe ar phríomhghnéithe an mhodúil seoWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24No Description
Assignment Completion30Ullmhú don aiste agus an chur i láthair
Assignment Completion35Athstaidéar don scrúdú
Independent Study36Foghlaim neamhspleách
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Bunchoincheapa staidéar eagraíochtaí
Nadúr agus cineálacha eagraíochtaí; peirspictíochtaí ar éifeachtacht eagraíochtaí; dúshláin na linne seo d'eagraíochtaí.

Timpeallacht na heagraíochta
Timpeallacht sheachtrach agus timpeallacht inmheánach eagraíochta; freagrachtaí corparáideacha na heagraíochta; an eagraíocht iar-nua-aoiseach.

Indibhidí san eagraíocht
Foghlaim agus próiseas foghlama; teoiricí pearsantachta; cumarsáid; aireachtáil; spreagadh.

Struchtúir eagraíochtaí
Dearadh oibre traidisiúnta; eilimintí den struchtúr; luathdhearadh eagraíochta; straitéis agus dearadh eagraíochta.

Próisis eagraíochta
Forbairt eagraíochta; athrú eagraíochta; cultúr eagraíochta; bainistíocht acmhainní daonna in eagraíochtaí.

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
In Class TestScrúdú beag scríobhta ar an léitheoireacht (deich nóiméad ar a mhéid) Cúig scrúdfú, 3% an cheann15%Other
Group presentationCur i láthair beaga os comhair an rang15%n/a
EssayAiste 2,000 focail ag déanamh cuir síos cuimsítheach ar eagraíocht ag usáid modh ainilís PESTLE, cuir síos ar an mbainistíocht agus rl. ag usáid teoraic ón gcúrsa seo.30%Week 11
In Class TestScrúdú deiridh dha uaire sa rang.40%Week 12
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Daft, R.: 0, Organisational Theory and Design, An t-eagrán is déanaí, West Publishing Company,
  • Hatch, M.J.: 0, Organisational Theory, An t-eagrán is déanaí, Oxford University Press,
  • Morgan, G.: 0, Images of the Organisation, An t-eagrán is déanaí, Sage,
  • Sorge, A: 0, Organisation, An t-eagrán is déanaí, Thomson Learning,
  • Robey, D. Sales, C.: 0, Designing Organisations, An t-eagrán is déanaí, Irwin,
Other Resources

None
Programme or List of Programmes
GGBA Gnó agus Gaeilge
Date of Last Revision13-JUN-11
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement