DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Registry

Module Specifications

Archived Version 2010 - 2011

Teideal an Mhodúil Staidéar Eagraíochtaí
Cód an Mhodúil FN139
Scoil Fiontar

Online Module Resources

Comhordaitheoir an MhodúilDr Mairéad Nic Giolla MhichílUimhir OifigeLG09A
Leibhéal 8 Rátáil Creidiúintí 5
Réamhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Comhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Compatibles None
Incompatibles None
Aidhmeanna an Mhodúil

Déanann an modúl seo eolas a thabhairt don mhac léinn ar eagraíochtaí sa sochaí. Tugtar léiriú cuimsitheach don mhac léinn ar chineálacha agus ar fheidhmeanna éagsúla eagraíochtaí. Déantar léargas ar mhodheolaíochtaí a úsáidtear chun staidéar a dhéanamh ar eagraíochtaí. Forbraítear scileanna cur i láthair an mhic léinn trí chur i láthair a dhéanamh ar a rogha eagraíochta. Táthar ag súil go bhfreastalóidh an mac léinn ar léachtanna, go nglacfaidh an mac léinn páirt i seimineáir, agus go rachaidh an mac léinn i ngleic le gníomhaíochtaí ríomhfhoghlama ar bhonn rialta.

Torthaí na Foghlama

1. Míniú cuimsitheach a thabhairt ar chinéalacha éagsúla eagraíochtaí, agus comparáid a dhéanamh eatarthu
2. Anailís a dhéanamh ar mhúnlaí agus ar theoiricí chun léargas a fháil ar struchtúr agus ar fheidhmiú eagraíochtaí
3. Cur síos a thabhairt ar conas a théann athruithe sa teicneolaíocht i bhfeidhm ar eagraíochtaí éagsúla
4. Comhtháthú a dhéanamh ar phrionsabail ceannaireachta, teicneolaíochta, agus bainistíochta oibriúchtúla mar a théann siad i bhfeidhm ar iompraíocht eagraíochta
5. Scrúdú agus measúnú a dhéanamh ar eagraíocht ar leith, agus aiste acadúil a scríobh bunaithe ar phríomhghnéithe an mhodúil seoWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24No Description
Assignment Completion30Ullmhú do chur i láthair
Assignment Completion35Athstaidéar don scrúdú
Independent Study36Foghlaim neamhspleách
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Siollabas táscach

Bunchoincheapa staidéar eagraíochtaí
Nadúr agus cineálacha eagraíochtaí; peirspictíochtaí ar éifeachtacht eagraíochtaí; dúshláin na linne seo d'eagraíochtaí.

Timpeallacht na heagraíochta
Timpeallacht sheachtrach agus timpeallacht inmheánach eagraíochta; freagrachtaí corparáideacha na heagraíochta; an eagraíocht iar-nua-aoiseach.

Indibhidí san eagraíocht
Foghlaim agus próiseas foghlama; teoiricí pearsantachta; cumarsáid; aireachtáil; spreagadh.

Struchtúir eagraíochtaí
Dearadh oibre traidisiúnta; eilimintí den struchtúr; luathdhearadh eagraíochta; straitéis agus dearadh eagraíochta.

Próisis eagraíochta
Forbairt eagraíochta; athrú eagraíochta; cultúr eagraíochta; bainistíocht acmhainní daonna in eagraíochtaí.

Measúnacht
Comhpháirteanna50% Scrúdú deiridh modúil50%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
Reassessment Requirement
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
Unavailable
Liosta léitheoireachta

  • Daft, R.: 0, Organisational Theory and Design, An t-eagrán is déanaí, West Publishing Company,
  • Hatch, M.J.: 0, Organisational Theory, An t-eagrán is déanaí, Oxford University Press,
  • Morgan, G.: 0, Images of the Organisation, An t-eagrán is déanaí, Sage,
  • Sorge, A: 0, Organisation, An t-eagrán is déanaí, Thomson Learning,
  • Robey, D. Sales, C.: 0, Designing Organisations, An t-eagrán is déanaí, Irwin,
Other Resources

None
Clár nó Liosta Clár
GGBA Gnó agus Gaeilge
Archives: