DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Registry

Module Specifications

Archived Version 2010 - 2011

Teideal an Mhodúil Na hllmheáin
Cód an Mhodúil FN140
Scoil Fiontar

Online Module Resources

Comhordaitheoir an MhodúilDr Mairéad Nic Giolla MhichílUimhir OifigeLG09A
Leibhéal 8 Rátáil Creidiúintí 5
Réamhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Comhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Compatibles None
Incompatibles None
Aidhmeanna an Mhodúil

Is é an bhunaidhm atá ag an modúl seo ná scileanna agus feasacht na mac léinn ar mhodhanna úsáide agus deartha na n-ilmheán a fhorbairt. Mar dhlúthchuid den mhodúl tugtar léargas ar fheidhmeanna pacáistí ilmheán chomh maith le léargas ar fheidhmeanna na n-ilmheán mar uirlis don ghnó agus don iriseoireacht, ach go háirithe sa mhargaíocht agus sa ríomhthráchtáil. Bíonn ról gníomhach ag an mac léinn sa mhodúl seo agus chuige sin ní miste don mhac léinn freastal rialta ar léachtanna, saotharlainn agus seimineáir an mhodúil.

Torthaí na Foghlama

1. Comhaid ilmheán a dhearadh, a ionramháil agus a eagrú.
2. Ceisteanna teicniúla bainteach leis na hilmheáin a aithint agus réitigh a mholadh
3. Prionsabail dearthóireachta agus inúsáidte a chur i bhfeidhm agus comhaid ilmheán a fhorbairt
4. Scrúdú agus measúnú ar úsáid na n-ilmheán sa ghnó
5. Comhtháthú a dhéanamh ar phrionsabail margaíochta, cumarsáide, díolácháin agus ceisteanna teicniúla agus cinntí maidir le úsáid na n-ilmheán sa ghnó a fhorbairtWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Laboratory12Saotharlann
Lecture12Léacht
Independent Study77Foghlaim neamhspleách
Assignment Completion24Measúnacht
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Siollabas táscach

Cás-staidéir
Cás-staidéir ar úsáid na n-ilmheán sa ghnó

Inúsáideacht agus Dearadh
Bunphrionsabail an deartha agus formáidí grafaice

Forbairt Comhaid Ilmheán
Taithí phraiticiúil ar fheidhmchláir chumadóireachta comhaid ilmheáin

Measúnacht
Comhpháirteanna100% Scrúdú deiridh modúil0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
Reassessment Requirement
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
Unavailable
Liosta léitheoireachta

  • Nielsen, J: 2000, Designing web usability: the practice of simplicity, New Riders,
  • Adobe: 2008, Adobe Photoshop, Adobe,
  • Adobe: 2005, Adobe Illustrator, Adobe,
  • Krug, S.: 2006, Don't make me think: A common sense approach to web usability, 2, New Riders,
Other Resources

None
Clár nó Liosta Clár
GGBA Gnó agus Gaeilge
GIBA i nGaeilge agus Iriseoireacht
Archives: