DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Modhanna Cainníochta don Ghnó
Module Code FN163
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Padraig O Cathain
Semester 2: Padraig O Cathain
Autumn: Padraig O Cathain
Module TeacherNo Teacher Assigned
NFQ level 8 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
Coursework Only
Description

Déanann an modúl seo eolas a thabhairt don mhac léinn ar modhanna matamaitice agus cainníochta a bhaineann le bainistíocht in eagraíocht. Déantar forbairt ar scileanna anailíse an mhic léinn maidir le cúrsaí airgeadais agus cuntasaíochta, chomh maith le cleachtadh ar fhadhbanna matamaitice a thagann aníos sa ghnó a réiteach. Táthar ag súil leis go bhfreastalóidh an mac léinn ar léachtaí, go nglacfaidh an mac léinn páirt i seimineáir, agus go rachaidh an mac léinn i ngleic le hobair bhaile agus gníomhaíochtaí ríomhfhoghlama ar bhonn rialta.

Learning Outcomes

1. Teicnící cainníochta a úsáid chun anailís a dhéanamh ar fhadhbanna i saol an ghnó
2. Fadhbanna a bhaineann le hús iolraíoch, luachanna láithreach agus aisíocaíocht iasacht a réiteach
3. An timpeallacht airgeadais ina bhfeidhmíonn an saol gnó a mhíniú
4. Bunús na cuntasaíochta a mhíniú
5. Anailís shimplí a dhéanamh ar Clár Comhordaithe agus Ráiteas um Sreabhadh AirgidWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24No Description
Independent Study101No Description
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Réamhrá
Fadhbanna cainníochta a bhaineann leis an ghnó; teicnící matamaitice chun iad a réiteach; na buanna agus na srianta atá ar na modhanna seo.

Amluach an airgid
Amluach an airgid; luach láithreach agus cumaisc; blianachtaí agus suthaineachtaí; aisíocaíochtaí ar iasachtaí agus cinntí simplí a bhaineann le infheistíocht

Cuntasaíocht
Cleachtaí cuntasaíochta; Clár Comhordaithe; Ráiteas Brabús agus Caillteanas; Ráiteas um Shreabhadh Airgid; Scaireanna agus Bannaí; Luach an Leabhair i gcoinne Luach an Margaidh; Ainilís ar Luach comhlachta

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
Written Examtrí scrúdú ranga30%n/a
EssayAiste40%n/a
Written ExamScrúdú deiridh30%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • E. K. Ummer: 0, Basic Mathematics for Economics, Business, and Finance, 9780415664196
  • Gary Bronson,Richard Bronson,Maureen Kieff: 0, Mathematics for Business, 9781683927662
  • Eddie McLaney,Peter Atrill: 0, Accounting and Finance: An Introduction, 9781292312262
Other Resources

None
Programme or List of Programmes
GGBA Gnó agus Gaeilge
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement