DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Registry

Module Specifications

Archived Version 2022 - 2023

Module Title
Module Code
School

Online Module Resources

NFQ level 8 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
Description

Is é aidhm an mhodúil seo ná léargas a thabhairt do mhic léinn ar na dushláin a bhíonn ag daoine, agus fiontraithe go háirithe, agus iad ag forbairt a n-inniúlachtaí cruthaitheachta, nuálaíochta agus fiontraíochta. Gheobhaidh mic léinn léargas ar na teicnící, cleachtais agus dúshláin a bhaineann le cruthaitheacht agus le fiontraíocht. Gheobhaidh mic léinn taithí ar theacht ar idéanna nua, na hidéanna sin a phlé le daoine eile, agus ar dheiseanna a fheiceáil agus a thapú. Déanfaidh mic léinn staidéar ar na príomhchoincheapa a bhaineann le forbairt na cruthaitheachta agus na fiontraíochta, agus cuirfidh siad na tuiscintí sin i bhfeidhm ar chás staidéir ar leith. Fobróidh mic léinn a gcumas féin machnamh agus gníomhú go cruthaitheach agus go fiontraíoch mar aon lena gcumas tabhairt faoina gcuid foghlama, staidéir agus taighde san ollscoil go rathúil.

Learning Outcomes

1. Na príomhghnéithe i ndisciplín na cruthaitheachta a roghnú, a mhíniú agus a chur i bhfeidhm.
2. Teicnící agus modhanna éagsúla i machnamh agus iompar cruthaitheach le fadhbanna a réiteach a chur i bhfeidhm go rathúil
3. Díospóireacht eolasach a dhéanamh ar choincheapa na cruthaitheachta agus na fiontraíochta
4. Machnamh criticiúil a dhéanamh ar a n-aidhmeanna oideachais agus gairme féin
5. Anailís criticiúil a dhéanamh ar na cúinsí, polasaithe agus cleachtais a chothaíonn an fhiontraíocht rathúil sa duine aonair, i bpobail, i réimsí ar leith agus i réigiúin ar leithWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture16No Description
Workshop6No Description
Field Trip2No Description
Independent Study101No Description
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Cruthaitheacht
Cad í an chruthaitheacht? Cén chaoi ar féidir an chruthaitheacht a chothú? Cad iad na bacanna ar chruthaitheacht?

Teicnící leis an Chruthaitheacht a Chothú
Cad iad na teicnící agus modhanna a úsáidtear le cruthaitheacht a chothú i ndaoine aonaracha, grúpaí agus pobail ar leith?

Deiseanna, Idéanna agus Fiontraíocht
Cén chaoi a n-aithníonn agus a shaothraíonn fiontraithe deiseanna? Cén chaoi a ngintear agus a bhfobraítear idéanna i réimsí agus earnálacha éagsúla?

Próiseas na fiontraíochta
Próiseas na fiontraíochta ó aithint deiseanna go fás fiontair.

Cothú agus forbairt na fiontraíochta
Polasaithe agus cleachtais le fiontraíocht a chothú sa duine aonarach, i bpobail ar leith agus in earnálacha ar leith.

Inmharthanacht agus an todhchaí
Treochtaí sa tsochaí agus sa gheilleagar, agus na himpleachtaí inmharthanachta; An chaoi inar féidir leis an mac léinn forbairt go rathúil ina g(h)airm agus sa tsochaí.

Assessment Breakdown
Continuous Assessment% Examination Weight%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
Reassessment Requirement
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
Unavailable
Indicative Reading List

  • Blake, J.: 2017, Pivot, Penguin, London,
  • Bradley, Finbarr & James J Kennelly: 2008, Capitalising on Culture, Competing on Difference: Innovation, Learning and Sense of Place in a Globalising Ireland, Blackhall Publishing, Dublin,
  • Bradley, Finbarr: 2011, Meon Gaelach, Aigne Nuálaíoch, Coiscéim, BÁC,
  • Bradley, Finbarr & James J Kennelly: 2013, The Irish Edge: how enterprises compete on authenticity and place, Orpen Press, Blackrock,
  • Bridge, Simon & Ken O’Neill: 2018, Understanding Enterprise, 5th, Palgrave Macmillan, Basingstoke.,
  • Csikszentmihalyi, M.: 2013, Creativity: the psychology of discovery and invention, Harper Collins, London,
  • Kelly, K.: 2017, The Inevitable: Understanding the 12 technological forces that will shape our future, Penguine, USA,
  • Ní Bhrádaigh, Emer: 2008, ‘TG4@10: an léargas fiontraíochta’ in O’Connell, Eithne, John Walsh & Gearóid Denvir (eag) TG4@10: Deich mBliana de TG4,, Cló Iar-Chonnachta, Indreabhán,
  • Selig, T.: 2012, Ingenious: a crash course on creativity, Harper Collins, New York,
  • Sinek, S., Meade, D. & Docker, P.: 2017, Find Your Why: a practical guide for discovering purpose for you and your team, Portfolio,
Other Resources

38837, Website, 0, An Chomhairle Ealaíon, http://www.artscouncil.ie/home/, 38838, Website, 0, Create Ireland, https://www.create-ireland.ie/, 38839, Website, 0, Ealaín na Gaeltachta, https://ealain.ie/, 38840, Website, 0, EntreComp: Inniúlachtaí na Fiontraíochta, Coimisiún na hEorpa, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en, 38841, Website, 0, Fiontraíocht Éireann, https://www.enterprise-ireland.com/en/, 38842, Website, 0, IDEO Design Thinking, https://designthinking.ideo.com/, 38843, Website, 0, Oifigí Áitiúla Fiontraíochta, https://www.localenterprise.ie/, 38844, Website, 0, Údarás na Gaeltachta, udaras.ie,
Programme or List of Programmes
Archives: