DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Registry

Module Specifications

Archived Version 2006 - 2007

Teideal an Mhodúil Córais Eacnamaíochta agus Polaitíochta
Cód an Mhodúil FN134
Scoil Fiontar

Online Module Resources

Comhordaitheoir an MhodúilDr Ciaran Mac an BhairdUimhir OifigeLG10A
Leibhéal 1 Rátáil Creidiúintí 5
Réamhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Comhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Aidhmeanna an Mhodúil

Tuiscint a thabhairt do mhic léinn ar:

 • Bunteoiricí na micreacnamaíochta agus na maicreachnamaíochta.
 • Geilleagar na hÉireann.
 • An córas polaitíochta in Éirinn.
 • Forbairt a dhéanamh ar chumas taighde agus ar scileanna scríofa aistí.


Torthaí na Foghlama

Ba chóir go dtuigfeadh an mac léinn:

 • Bunchoincheapa eacnamaíochta.
 • Cúlra agus chomhdhéanamh gheilleagar nua-aimseartha na hÉireann ar bhonn uile-oileánda, an córas polaitíochta, agus an gaol atá eatarthu.

Ba chóir freisin go mbeadh an mac léinn in ann:

 • Taighde agus díospóireacht a dhéanamh ar na hábhair thuasluaite.
 • Aiste acadúil a scríobh ar ábhar a bhaineann leis an modúl seo.


Tásca Ama
Uaireanta
Léachtaí 24
Ranganna teagaisc
Saotharlanna
Seimineáir
Foghlaim neamhspleách 51

Iomlán 75
Placements
Assignments
Nóta
Glac leis gur timpeall 75 n-uaire an chloig d'ualach iomlán oibre a bhíonn o modúl agus uaireanta teagaisc, tascanna ionchúrsa, obair shaotharlainee nó traenáil speisialaithe eile agus an t-am a mheastar don fhoghlaim phríobháideach a chur san áireamh.

Siollabas táscach
 • Soláthar agus Éileamh.
 • Polasaithe agus Cuspóirí Maicreacnamaíochta.
 • Geilleagar na hÉireann - Cúlra, Struchtúr, Treochtaí, An Córas Polaitíochta, Comhthéacs Eorpach.
Measúnacht
Comhpháirteanna50% Scrúdú deiridh modúil50%
Liosta léitheoireachta
 • Begg, D., et al, Economics, McGraw-Hill, 2002, 7ú eagrán.
 • Leddin, A., agus Walsh, B., The Macroeconomy of the Eurozone:  An Irish Perspective, Gill agus Macmillan, 2003.
 • Sweeney, P., Selling Out?  Privatisation in Ireland, New Island, 2004.
 • Coakley, J., agus Gallagher, M., (eds.) Politics in the Republic of Ireland, Routledge, 2005, 4ú eag.
 • Dunlop, F., Yes, Taoiseach:  Irish politics from behind closed doors, Penguin, 2004.
Clár nó Liosta Clár
GGBA Gnó agus Gaeilge
Archives: