DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Registry

Module Specifications

Archived Version 2013 - 2014

Teideal an Mhodúil Córais Eacnamaíochta agus Pholaitíochta
Cód an Mhodúil FN134
Scoil Fiontar

Online Module Resources

Comhordaitheoir an MhodúilDr Ciaran Mac an BhairdUimhir OifigeLG10A
Leibhéal 8 Rátáil Creidiúintí 5
Réamhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Comhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Compatibles None
Incompatibles None
Aidhmeanna an Mhodúil

Déanann an modúl seo eolas a thabhairt do mhac léinn ar na príomhchórais eacnamaíochta agus pholaitíochta. Cuirtear bunteoiricí micreacnamaíochta agus maicreacnamaíochta i láthair an mhic leinn, ag baint úsáide as samplaí náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tugtar léargas ar chórais pholaitíochta an lae inniu atá i bhfeidhm ar fud na cruinne. Déantar forbairt ar chumas taighde agus ar scileanna scríofa aistí. Táthar ag súil leis go bhfreastalóidh an mac léinn ar léachtaí, go nglacfaidh an mac léinn páirt i seimineáir, agus go rachaidh an mac léinn i ngleic le gníomhaíochtaí ríomhfhoghlama ar bhonn rialta.

Torthaí na Foghlama

1. Cur síos a dhéanamh ar bhunchoincheapa eacnamaíochta agus ar chórais pholaitíochta éagsúla
2. Anailís a dhéanamh ar chúlra agus ar chomhdhéanamh gheilleagar nua-aimseartha na hÉireann, an córas polaitíochta, agus an gaol atá eatarthu.
3. Taighde agus díospóireacht a dhéanamh ar shaincheisteanna reatha eacnamaíochta agus polaitíochta
4. Argóintí a chruthú, a fhorbairt agus a chosaint, agus aiste acadúil a scríobh ar ábhar a bhaineann leis an modúl seo
5. Measúnú a dhéanamh ar réitigh eacnamaíochta agus polaitiúla ar shaincheisteanna reathaWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24Léachtaí
Assignment Completion25Ullmhú don chur i láthair
Assignment Completion30Ullmhú don aiste
Independent Study26Foghlaim neamhspleách
Group work20Grúp-phlé ar na príomhchórais eacnamaíochta agus pholaitíochta
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Siollabas táscach

Bunchoincheapa eacnamaíochta
Buncoincheapa micreaeacnamaíochta agus maicreaeacnamaíochta: Soláthar agus éileamh, cothromaíocht, leaisteachas, idirghabháil rialtais, olltáirge intíre, boilsciú, fostaíocht, srl.

Córais eacnamaíochta
Eacnamaíocht nua-chlasaiceach; Cur chuige Céinseach; Airgeadaíochas agus scoil Siceagó; Caipitleachas; Cumannachas.

Modhanna rialúcháin
Faisisteachas; Ainrialachas; Sóisialachas; Feimineachas; Tuilleamhlathas; Daonlathas; Monarcacht; Deachtóireacht.

Saincheisteanna an lae inniu
Domhandú; An timthriall ghnó agus géarchéimeanna eacnamaíochta; "Córais Eacnamaíochta agus Pholaitíochta: Foinse an tSaibhris nó Cúis Gach Uile Fhadhb?"

Measúnacht
Comhpháirteanna100% Scrúdú deiridh modúil0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
Reassessment Requirement
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
Unavailable
Liosta léitheoireachta

  • Begg, D., et al: 0, Economics, An t-eagrán is déanaí, McGrawHill,
  • Sweeney, P.: 0, Selling Out? Privatisation in Ireland, An t-eagrán is déanaí, New Island,
  • Coakley, J., agus Gallagher, M., (eds.): 0, Politics in the Republic of Ireland, An t-eagrán is déanaí, Routledge,
  • Leddin, A., agus Walsh, B.: 0, The Macroeconomy of the Eurozone: An Irish Perspective, An t-eagrán is déanaí, Gill agus Macmillan,
  • Morrison, J: 0, The International Business Environment, An t-eagrán is déanaí, Palgrave Macmillan,
Other Resources

None
Clár nó Liosta Clár
GGBA i nGnó agus Gaeilge
Archives: