DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Registry

Module Specifications

Archived Version 2010 - 2011

Teideal an Mhodúil Córais Eacnamaíochta agus Polaitíochta
Cód an Mhodúil FN134
Scoil Fiontar

Online Module Resources

Comhordaitheoir an MhodúilDr Ciaran Mac an BhairdUimhir OifigeLG10A
Leibhéal 1 Rátáil Creidiúintí 5
Réamhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Comhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Aidhmeanna an Mhodúil

Tuiscint a thabhairt do mhic léinn ar: Bunteoiricí na micreacnamaíochta agus na maicreachnamaíochta.

Geilleagar na hÉireann.

An córas polaitíochta in Éirinn.

Forbairt a dhéanamh ar chumas taighde agus ar scileanna scríofa aistí.Torthaí na Foghlama

Ba chóir go dtuigfeadh an mac léinn:

  • Bunchoincheapa eacnamaíochta.
  • Cúlra agus chomhdhéanamh gheilleagar nua-aimseartha na hÉireann ar bhonn uile-oileánda, an córas polaitíochta, agus an gaol atá eatarthu.

Ba chóir freisin go mbeadh an mac léinn in ann:

  • Taighde agus díospóireacht a dhéanamh ar na hábhair thuasluaite.
  • Aiste acadúil a scríobh ar ábhar a bhaineann leis an modúl seo.


Tásca Ama
Uaireanta
Léachtaí 24
Ranganna teagaisc
Saotharlanna
Seimineáir
Foghlaim neamhspleách 51

Iomlán 75
Placements
Assignments
Nóta
Glac leis gur timpeall 75 n-uaire an chloig d'ualach iomlán oibre a bhíonn o modúl agus uaireanta teagaisc, tascanna ionchúrsa, obair shaotharlainee nó traenáil speisialaithe eile agus an t-am a mheastar don fhoghlaim phríobháideach a chur san áireamh.

Siollabas táscach
Measúnacht
Comhpháirteanna100% Scrúdú deiridh modúil0%
Liosta léitheoireachta
  • Begg, D., et al, Economics, McGraw-Hill, 2002, 7ú eagrán.
  • Leddin, A., agus Walsh, B., The Macroeconomy of the Eurozone:  An Irish Perspective, Gill agus Macmillan, 2003.
  • Sweeney, P., Selling Out?  Privatisation in Ireland, New Island, 2004.
  • Coakley, J., agus Gallagher, M., (eds.) Politics in the Republic of Ireland, Routledge, 2005, 4ú eag.
  • Dunlop, F., Yes, Taoiseach:  Irish politics from behind closed doors, Penguin, 2004.
Clár nó Liosta Clár
GGBA Gnó agus Gaeilge
Archives: