DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Registry

Module Specifications

Archived Version 2009 - 2010

Teideal an Mhodúil Líonraí agus Forbairt Gnó
Cód an Mhodúil FN532
Scoil Fiontar

Online Module Resources

Comhordaitheoir an MhodúilDr Mairéad Nic Giolla MhichílUimhir OifigeLG09A
Leibhéal 1 Rátáil Creidiúintí 5
Réamhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Comhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Aidhmeanna an Mhodúil
 • Tuiscint a thabhairt ar phrionsabail líonraí agus ar an slí a n-oibríonn ríomhairí agus líonraí le chéile
 • Léargas a thabhairt ar threochtaí teicneolaíochtaí líonraí agus a dtionchar ar ghnó agus ar cumarsáid eagraíochta


Torthaí na Foghlama
 • Tuiscint a fháil ar na prionsabail ar a bhfuil líonraí bunaithe
 • Saincheisteanna slándála a bhaineann le líonraí ríomhairí
 • Taithí phraiticiúil a fháil ar úsáid pacáiste uimhriúil


Tásca Ama
Uaireanta
Léachtaí 24
Ranganna teagaisc
Saotharlanna
Seimineáir 51
Foghlaim neamhspleách 0

Iomlán 75
Placements
Assignments
Nóta
Glac leis gur timpeall 75 n-uaire an chloig d'ualach iomlán oibre a bhíonn o modúl agus uaireanta teagaisc, tascanna ionchúrsa, obair shaotharlainee nó traenáil speisialaithe eile agus an t-am a mheastar don fhoghlaim phríobháideach a chur san áireamh.

Siollabas táscach
 • Bainistíocht líonraí agus slándáil
 • Inlíon, Idirlíon, seirbhísí líonraí r-phost, smtp, ftp don ghnó
 • Taithí phraiticiúil in úsáid pacáiste uimhriúil
Measúnacht
Comhpháirteanna100% Scrúdú deiridh modúil0%
Liosta léitheoireachta
 • Comer and Droms, Computer Networks and Internets, 2nd Edition, Prentice-Hall, (1999)
 • Tannenbaum, A., Computer Networks , 3rd. Edition, Prentice Hall, (1996)
 • Fitzgerald, J., et al., Business Data Communications and Networking, 8th ed., Wiley, (2004)
 • Derfler, F., et al., How Networks Work, 7th ed., Que, (2004)
 • Winston, W., Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling, Microsoft Press, (2004)
Clár nó Liosta Clár
MGTEMSc i nGnó & Teicneolaíocht an Eolais
Archives: