DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Registry

Module Specifications

Archived Version 2019 - 2020

Module Title Líonraí agus Forbairt Gnó
Module Code FN532
School 58

Online Module Resources

Module Co-ordinatorDr Mairéad Nic Giolla MhichílOffice NumberLG09A
NFQ level 9 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
Description

Díreoidh an modúl seo ar chumarsáid eolais san eagras comhaimseartha ag cur ríomhghnó agus an fhoireann soghluaiste san áireamh. Tá béim an mhodúil dírithe ar an teicneolaíocht agus conas a úsáidtear í le saincheisteanna san eagras a réiteach.

Learning Outcomes

1. Riachtanais eagrais a shonrú agus a mheas maidir le cumarsáid eolais, lionraí agus idirlíonrú
2. Réitigh oiriúnacha agus éifeachtúla a mholadh d'eagras bunaithe ar an litríocht acadúil agus feidhmiúcháin gnó maidir le cumarsáid eolais, líonraí agus idirlíonrú
3. Saincheisteanna maidir le slándáil agus stóráil eolais in eagras a shonrú agus a mhíniú
4. Sintéis agus anailís a dhéanamh ar choincheapa teoiriciúla líonraí, cumarsáid eolais agus idirlíonraí
5. Treochtaí sa réimse a phlé agus díospóireacht mheáite a dhéanamh ar na himpleachtaí a ghabhann leo d'eagraíochtaíWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture24Obair ar líne agus ar campas
Independent Study50Foghlaim neamhspleách
Assignment Completion40Ullmhúchán don mheasúnacht
Independent Study11Obair leanúnach sa leabharlann
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Coincheapa Líonraí
Toipeolaíochtaí líonraí, líonraí gan sreang, cumarsáid dhigiteach agus idirlíonrú

Cumarsáid agus Bainistiú Eolais in Eagras
Cur síos ar conas a dhéantar cumarsáid eolais sa ghnó agus conas é sin a bhainistiú. Saincheisteanna a bhaineann leis an ríomhghnó agus an fhoireann shoghluaiste a chur i gcomhthéacs na cumarsáide gnó agus an idirlíonraithe.

Líonraí agus Bainistiú Eolais in Eagras
Cás-stáidéir faoi líonraí agus bainistiú eolais, saincheisteanna gnó agus na teicneolaíochta maidir le slándáil agus stóráil eolais.

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
Reassessment Requirement
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
Unavailable
Indicative Reading List

  • Comer, D.: 2008, Computer Networks and Internets: with Internet Application, Prentice Hall,
  • Halsall, F: 2005, Computer Networking and the Internet, Addison Wesley,
  • Potter,R., Rainer,R. & Turban, E.: 2007, Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Systems, Wiley Plus,
Other Resources

33889, Suíomh Idirlín, Data Commissioner, 0, Data Commissioner, www.dataprotection.ie, 33890, Suíomh Idirlín, Google, 0, Príobháideachas agus Google, www.google.com/privacy, 33891, Suíomh Idirlín, Rialtas na hÉireann, 2010, Slándáil ar líne, www.makeItsecure.ie,
Programme or List of Programmes
MGTEMSc i nGnó & Teicneolaíocht an Eolais
Archives: