DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Na hIlmheáin
Module Code FN140
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Caoimhe NicLochlainn
Semester 2: Caoimhe NicLochlainn
Autumn: Ciaran Mac An Bhaird
Module TeachersCiaran Mac An Bhaird
Colm O Ciardubhain
Caoimhe NicLochlainn
Padraig O Cathain
NFQ level 8 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Array
Description

Is é an bhunaidhm atá ag an modúl seo ná scileanna agus feasacht na mac léinn ar mhodhanna úsáide agus deartha na n-ilmheán a fhorbairt. Mar dhlúthchuid den mhodúl tugtar léargas ar fheidhmeanna pacáistí ilmheán chomh maith le léargas ar fheidhmeanna na n-ilmheán mar uirlis don ghnó agus don iriseoireacht, go háirithe sa mhargaíocht agus sa ríomhthráchtáil. Bíonn ról gníomhach ag an mac léinn sa mhodúl seo agus chuige sin ní miste don mhac léinn freastal rialta ar léachtaí, ar shaotharlanna agus ar sheimineáir an mhodúil.

Learning Outcomes

1. Comhaid ilmheán a dhearadh, a ionramháil agus a eagrú.
2. Ceisteanna teicniúla bainteach leis na hilmheáin a aithint agus réitigh a mholadh
3. Prionsabail dearthóireachta agus inúsáidte a chur i bhfeidhm agus comhaid ilmheán a fhorbairt
4. Scrúdú agus measúnú ar úsáid na n-ilmheán sa ghnó
5. Comhtháthú a dhéanamh ar phrionsabail margaíochta, cumarsáide, díolácháin agus ceisteanna teicniúla agus cinntí maidir le húsáid na n-ilmheán sa ghnó a fhorbairtWorkload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Laboratory12Saotharlann
Lecture12Léacht
Independent Study77Foghlaim neamhspleách
Assignment Completion24Measúnacht
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Cás-staidéir
Cás-staidéir ar úsáid na n-ilmheán sa ghnó

Inúsáideacht agus Dearadh
Bunphrionsabail an deartha agus formáidí grafaice

Forbairt Comhaid Ilmheán
Taithí phraiticiúil ar fheidhmchláir chumadóireachta comhaid ilmheáin

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
PortfolioPortfóilió Oibre80%As required
PresentationCur i láthair20%Week 23
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Nielsen, J: 2000, Designing web usability: the practice of simplicity, New Riders,
  • Adobe: 2008, Adobe Photoshop, Adobe,
  • Adobe: 2005, Adobe Illustrator, Adobe,
  • Krug, S.: 2006, Don't make me think: A common sense approach to web usability, 2, New Riders,
Other Resources

None
Programme or List of Programmes
GGBA Gnó agus Gaeilge
Date of Last Revision24-AUG-11
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement