DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Registry

Module Specifications

Archived Version 2006 - 2007

Teideal an Mhodúil Na hllmheáin
Cód an Mhodúil FN140
Scoil Fiontar

Online Module Resources

Comhordaitheoir an MhodúilDr Mairéad Nic Giolla MhichílUimhir OifigeLG09A
Leibhéal 1 Rátáil Creidiúintí 5
Réamhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Comhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Aidhmeanna an Mhodúil
 • Buntuiscint a thabhairt ar mhodhanna úsáide agus deartha na n-ilmheán.
 • Léargas a thabhairt ar bhun-fheidhmeanna pacáistí ilmheán.
 • Léargas ar fheidhmeanna na n-ilmheán mar uirlis don ghnó, sa mhargaíocht, sa ríomhthráchtáil.


Torthaí na Foghlama

Gheobhaidh mic léinn:

Tuiscint ar bhunphrionsabail na foilsitheoireachta ilmheán.

Tuiscint ar na saincheisteanna gnó agus teicneolaíochta a bhaineann leis an ábhar.

Taithí phraiticiúil ar phacáistí ilmheán.Tásca Ama
Uaireanta
Léachtaí 24
Ranganna teagaisc 12
Saotharlanna
Seimineáir
Foghlaim neamhspleách 39

Iomlán 75
Placements
Assignments
Nóta
Glac leis gur timpeall 75 n-uaire an chloig d'ualach iomlán oibre a bhíonn o modúl agus uaireanta teagaisc, tascanna ionchúrsa, obair shaotharlainee nó traenáil speisialaithe eile agus an t-am a mheastar don fhoghlaim phríobháideach a chur san áireamh.

Siollabas táscach
 • Cás-staidéir ar úsáid na n-ilmheán sa ghnó.
 • Bunphrionsabail an deartha agus formáidí grafaice.
 • Taithí phraiticiúil ar fheidhmchláir chumadóireachta i gcomhair foilsitheoireacht ar an Idirlíon.
 • Bunphrionsabail deartha don Ghréasán agus taithí phraiticiúil ar fheidhmchláir chuí.
Measúnacht
Comhpháirteanna100% Scrúdú deiridh modúil0%
Liosta léitheoireachta
 • Nielsen, J., Designing web usability:  the practice of simplicity, New Riders, (2000).
 • Lynch, P.J., Web Style Guide:  basic design principles for creating web sites, Yale University Press, (1999).
 • Andriole, S., 2nd Digital Revolution, Idea Group Publishing, (2005).
 • Baron, C., Designing a Digital Portfolio, Pearson Education, (2005).
Clár nó Liosta Clár
GGBA Gnó agus Gaeilge
LICBA Languages for Int. Communication
Archives: