DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Registry

Module Specifications

Archived Version 2010 - 2011

Teideal an Mhodúil Na hllmheáin
Cód an Mhodúil FN140
Scoil Fiontar

Online Module Resources

Comhordaitheoir an MhodúilDr Mairéad Nic Giolla MhichílUimhir OifigeLG09A
Leibhéal 1 Rátáil Creidiúintí 5
Réamhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Comhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Aidhmeanna an Mhodúil
  • Buntuiscint a thabhairt ar mhodhanna úsáide agus deartha na n-ilmheán.
  • Léargas a thabhairt ar bhun-fheidhmeanna pacáistí ilmheán.
  • Léargas ar fheidhmeanna na n-ilmheán mar uirlis don ghnó, sa mhargaíocht, sa ríomhthráchtáil.


Torthaí na Foghlama

Gheobhaidh mic léinn:

  • Tuiscint ar bhunphrionsabail na foilsitheoireachta ilmheán.
  • Tuiscint ar na saincheisteanna gnó agus teicneolaíochta a bhaineann leis an ábhar.
  • Taithí phraiticiúil ar phacáistí ilmheán.


Tásca Ama
Uaireanta
Léachtaí 24
Ranganna teagaisc 12
Saotharlanna
Seimineáir
Foghlaim neamhspleách 39

Iomlán 75
Placements
Assignments
Nóta
Glac leis gur timpeall 75 n-uaire an chloig d'ualach iomlán oibre a bhíonn o modúl agus uaireanta teagaisc, tascanna ionchúrsa, obair shaotharlainee nó traenáil speisialaithe eile agus an t-am a mheastar don fhoghlaim phríobháideach a chur san áireamh.

Siollabas táscach
Measúnacht
Comhpháirteanna100% Scrúdú deiridh modúil0%
Liosta léitheoireachta
  • Nielsen, J., Designing web usability:  the practice of simplicity, New Riders, (2000).
  • Lynch, P.J., Web Style Guide:  basic design principles for creating web sites, Yale University Press, (1999).
  • Andriole, S., 2nd Digital Revolution, Idea Group Publishing, (2005).
  • Baron, C., Designing a Digital Portfolio, Pearson Education, (2005).
Clár nó Liosta Clár
GGBA Gnó agus Gaeilge
GIBA i nGaeilge agus Iriseoireacht
Archives: