DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Registry

Module Specifications

Archived Version 2008 - 2009

Teideal an Mhodúil Staidéar Eagraíochtaí
Cód an Mhodúil FN139
Scoil Fiontar

Online Module Resources

Comhordaitheoir an MhodúilDr Ciaran Mac an BhairdUimhir OifigeLG10A
Leibhéal 1 Rátáil Creidiúintí 5
Réamhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Comhriachtana(i)s N� ann d�ibh
Aidhmeanna an Mhodúil
 • Léargas a thabhairt do na mic léinn ar eagraíochtaí sa sochaí.
 • Cur lena n-eolas maidir le cineálacha agus feidhmeanna éagsúla eagraíochtaí.
 • Léiriú a thabhairt ar mhodheolaíochtaí a úsáidtear chun staidéar a dhéanamh ar eagraíochtaí.


Torthaí na Foghlama

Beidh an mic léinn in ann:

 • Cineálacha éagsúla eagraíochtaí a aithint.
 • Anailís a dhéanamh ar mhúnlaí agus ar theoiricí atá úsáideach chun léargas a fháil ar struchtúr agus ar fheidhmiú eagraíochtaí.
 • Tuiscint ar struchtúir éagsúla eagraíochtaí.


Tásca Ama
Uaireanta
Léachtaí 24
Ranganna teagaisc
Saotharlanna
Seimineáir
Foghlaim neamhspleách 51

Iomlán 75
Placements
Assignments
Nóta
Glac leis gur timpeall 75 n-uaire an chloig d'ualach iomlán oibre a bhíonn o modúl agus uaireanta teagaisc, tascanna ionchúrsa, obair shaotharlainee nó traenáil speisialaithe eile agus an t-am a mheastar don fhoghlaim phríobháideach a chur san áireamh.

Siollabas táscach
 • Eagraíochtaí agus Teoiric Eagraíochtaí a shainiú.
 • Timpeallacht Sheachtrach agus Timpeallacht Inmheánach eagraíochta a mhíniú.
 • Struchtúr eagraíochta - feidhm agus múnlaí éagsúla.
 • Éifeachtúlacht agus bainistiú eagraíochta.
Measúnacht
Comhpháirteanna50% Scrúdú deiridh modúil50%
Liosta léitheoireachta
 • Daft, R., (2004). Organisational Theory and Design. West Publishing Company (eagrán 8).
 • Hatch, M.J. (1997).  Organisational Theory.  Oxford University Press.
 • Morgan, G. (1997).  Images of the Organisation.  Sage.
 • Sorge, A.. (2002).  Organisation.  Thomson Learning.
 • Robey, D. Sales, C. (1994).  Designing Organisations.  Irwin.
Clár nó Liosta Clár
GGBA i nGnó agus Gaeilge
Archives: